Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst IJmondStaatscourant 2018, 5797VergunningenBekendmaking Besluit mer-beoordeling

Logo Omgevingsdienst IJmond

Wematech Milieu Adviseurs B.V., namens J. van Vliet B.V., voor de inrichting gelegen aan Kanaalweg ongenummerd te Beverwijk, kadastraal bekend sectie A, nummers 8497, 10277 en 11657 (allen gedeeltelijk), heeft een omgevingsvergunning aanvraag voor het oprichten van een inrichting voor de overslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen ingediend. Hiervoor is een mer-beoordeling uitgevoerd. De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond bekend dat op grond van de mer-beoordeling geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld ter voorbereiding van het besluit op de vergunningaanvraag.

Inzage

Het besluit ligt tijdens werkuren van 1 februari tot 15 maart 2018 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis van Beverwijk en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl

Voor inzage in het besluit kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Het besluit ligt tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Beverwijk op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Geen b ezwaar mogelijk

Gelet op het bepaalde in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is de beoordeling een voorbereidingsbeslissing voor de nog in te dienen aanvraag om een omgevingsvergunning. Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. In een later stadium kunnen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit op de aanvraag om omgevingsvergunning. Daarbij kunnen eventuele bezwaren tegen de voorbereidingsbeslissing worden aangegeven. Deze zullen bij de beoordeling van de zienswijzen worden betrokken.

Algemene informatie

Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.

Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl

Beverwijk, 31 januari 2018