Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 57662VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Machinekade 13b in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 12 oktober tot en met donderdag 22 november 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Machinekade 13b in Maarssen ter inzage ligt.

Inhoud

Het uitbreiden van een reacreatiewoning met een extra kamer.

Inzien

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.OVMachineka13bMRS-OW01) kunt u vanaf vrijdag 12 oktober 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf vrijdag 12 oktober tot en met donderdag 22 november na afspraak (14 0346) inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 12 oktober 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op dit ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer Najib Puyan (14 0346).