Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 56453VergunningenOntwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning Portengen 8a Kockengen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 5 oktober tot en met donderdag 15 november 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Portengen 8a Kockengen ter inzage ligt.

Inhoud

Op het perceel staat een timmerwerkplaats, de loods heeft een beperkte buitenopslag. De aanvrager wil zijn bedrijf uitbreiden. De bestaande werkplaats wordt verlengd van 34,54 m naar 50,54 m. De breedte blijft met 11 m gelijk. De goot blijft 4 meter en de nok van 8 meter wordt doorgetrokken.

Inzien

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.OVPortengen8aKKG-OW01) kunt u vanaf vrijdag 5 oktober 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf vrijdag 5 oktober tot en met donderdag 15 november na afspraak (14 0346) inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 5 oktober 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op dit ontwerpbesluit omgevingsvergunning.Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer Nauras Abbas (14 0346).