Ontwerpbestemmingsplan Zandstraat 18 thematische herziening, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Ten behoeve van het omzetten van drie seizoensplaatsen naar permanente standplaatsen op het kampeerterrein Irenehoeve is het ontwerpbestemmingsplan ‘Zandstraat 18 thematische herziening’ opgesteld.

 

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Op 11 september 2018 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Zandstraat 18 thematische herziening’ ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0824.BPZandstraat18-ON01), ligt met ingang van 5 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 gedurende 6 weken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er een vraag over wilt stellen kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Naar boven