Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 55285

Gepubliceerd op 28 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Voorbereidingsbesluit geitenstop Overijssel

Logo Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat Provinciale Staten van Overijssel op 26 september 2018 ingevolge artikel 4.1, vijfde lid Wet ruimtelijke ordening hebben verklaard dat er ten aanzien van de geitenhouderij een wijziging van de Omgevingsverordening wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de provincie Overijssel.

Gedurende een half jaar is het vanwege dit voorbereidingsbesluit niet mogelijk om geitenhouderijen te vestigen, uit te breiden of de oppervlakte dierenverblijven te vergroten alsmede het aantal geiten op een agrarisch bedrijf uit te breiden. Ook is het niet mogelijk dat landbouwbedrijven omschakelen naar geitenhouderijen gedurende dit half jaar. Hiermee wil de provincie Overijssel uit voorzorg voorkomen dat risico’s voor de gezondheid van omwonenden toenemen zolang niet duidelijk is welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.

Het voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 28 september 2018 in werking.

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf heden tot en met 31 december 2018 ter inzage in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, tijdens de gebruikelijke openingsuren. Ook kunt u het besluit inzien via de provinciale website www.overijssel.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan-IDN van dit voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.9923.vbb2018001-va01.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het voorbereidingsbesluit.

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl