Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2018, 5521Ruimtelijke plannenOnherroepelijk plan Bedrijventerrein Kanaalzone, wijzigingsplan locatie Imboslaan 71-73; gemeente Rheden

Logo Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat op 12 januari 2018 geheel onherroepelijk in werking is getreden het plan ‘Bedrijventerrein Kanaalzone, wijzigingsplan locatie Imboslaan 71-73’. Het LPG verkooppunt en de veiligheidszone zijn daarmee vervallen.

Het plan is in elektronische vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op deze website selecteert u het tabblad ‘Een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen.

U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPDS4-VA01.

Het plan is tevens op aanvraag in papieren vorm in te zien in het Gemeentehuis te De Steeg.

De Steeg, 31 januari 2018