Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoeterwoudeStaatscourant 2018, 55184OverigGebruik ‘coördinatieregeling’ Verde Vista Santhorst, Zoeterwoude

Logo Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude laat weten dat de gemeenteraad op 6 september 2018 heeft besloten dat een aantal besluiten samen worden voorbereid. Dit besluit is genomen volgens artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Hierin staat de coördinatieregeling

Het besluit gaat over het gebied in de Meerburgerpolder, tussen de Stadhouderslaan en de Meerburgerwatering (het water), direct ten westen van de Meerburgerwatering (de straat).

Besluiten worden samen voorbereid

Om een gebied te mogen ontwikkelingen moeten er vaak meerdere besluiten aangevraagd worden. Bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning om te mogen bouwen. De coördinatieregeling zorgt ervoor dat deze besluiten samen worden voorbereid.

 

  • Aanvragen worden in dezelfde periode aangevraagd;

  • Tijdens de voorbereiding kan op alle ontwerp-besluiten op hetzelfde moment gereageerd worden (indienen van een zienswijze);

  • Nadat alle besluiten zijn genomen worden deze op hetzelfde moment bekendgemaakt (bericht in het Gemeenteblad);

  • Als de besluiten aan de rechter worden voorgelegd (beroep wordt ingesteld) behandelt de rechter deze samen.

U kunt nu niet reagerenTegen het besluit van de gemeenteraad om de coördinatieregeling te gebruiken kan geen bezwaar worden gemaakt en het kan ook niet aan de rechter worden voorgelegd. U kunt daar nu dus niet op reageren.