Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NeerijnenStaatscourant 2018, 54739OverigOntwerpbestemmingsplan Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 11, gemeente Neerijnen  

Logo Neerijnen

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 11 ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

 

Het plan betreft: Vergroting van de bedrijfsbestemming ten behoeve van de bakkerij en omzetten van bedrijfswoning naar burgerwoning..

 

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de zakelijke omschrijving van de anterieure overeenkomst ligt van 28 september 2018 tot en met 8 november 2018 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPEstHNAchterom11.1802. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

 

Reageren op het plan

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

 

 

Neerijnen, 27 september 2018

Burgemeester en wethouders van Neerijnen