Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 53998Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 september 2018, 2018-0000147162, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met wijzigingen in het verdeelmodel

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, derde lid, van het Besluit Participatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6 wordt ‘bijlage I’ vervangen door ‘de bijlage’ en wordt na ‘tabel 1’ ingevoegd ‘en tabel 3’.

B

De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 september 2018

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

BIJLAGE, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 6 VAN DE REGELING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ

Tabel 1: gewichten en peildata van de indicatoren die zijn opgenomen in de volumecomponent van het objectief verdeelmodel

Indicator

Gewicht

Peildatum schatting

Peildatum verdeling

Niet-rechthebbenden

     

Te veel vermogen

     

Alleenstaande, vermogen boven € 5.000

– 2,0799440

1-1-2016

1-1-2016

Alleenstaande, vermogen tot en met € 5.000, overwaarde boven € 50.000

– 0,7157942

1-1-2016

1-1-2016

Paar/eenouder, vermogen boven € 10.000

– 1,6638611

1-1-2016

1-1-2016

Paar/eenouder, vermogen tot en met € 10.000, overwaarde boven € 50.000

– 0,5623578

1-1-2016

1-1-2016

Andere uitkering

     

AO-uitkering, mate van AO 15-80% of onbekend in hh

– 3,6719088

5-1-2016

31-12-2016

AO-uitkering, mate van AO 80-100% in hh

– 3,9521780

5-1-2016

31-12-2016

WW-uitkering in hh

– 1,0591040

5-1-2016

31-12-2017

ANW-uitkering in hh

– 5,3615602

31-12-2015

31-12-2017

Zw-uitkering, wachtgeld of overige uitkering in hh

– 1,4878472

5-1-2016

31-12-2016

Pensioenuitkering in hh

– 0,5558515

5-1-2016

31-12-2016

Kan/wil niet werken

     

Student (mbo/hbo/wo) in hh

– 1,8045828

1-10-2015

1-10-2017

Aanbodkant van de arbeidsmarkt

     

Leeftijd

     

18 tot 20-jarige in hh

referentie

1-1-2016

31-12-2017

20 tot 25-jarige in hh

1,3894362

1-1-2016

31-12-2017

25 tot 30-jarige in hh

1,7848448

1-1-2016

31-12-2017

30 tot 40-jarige in hh

1,9953654

1-1-2016

31-12-2017

40 tot 50-jarige in hh

2,1539917

1-1-2016

31-12-2017

50-jarige tot AOW-leeftijd in hh

2,5750831

1-1-2016

31-12-2017

Gezinssituatie

     

Alleenstaande

referentie

1-1-2016

31-12-2017

Eenouder-moeder, jongste kind tot 5

0,9909822

1-1-2016

31-12-2017

Eenouder-moeder, jongste kind 5-12

0,5094490

1-1-2016

31-12-2017

Eenouder-moeder, jongste kind 12-18

0,1697263

1-1-2016

31-12-2017

Eenouder-moeder, jongste kind 18+

– 0,2220021

1-1-2016

31-12-2017

Eenouder-vader, jongste kind tot 5

0,0023731

1-1-2016

31-12-2017

Eenouder-vader, jongste kind 5-12

– 0,0490112

1-1-2016

31-12-2017

Eenouder-vader, jongste kind 12-18

– 0,4210565

1-1-2016

31-12-2017

Eenouder-vader, jongste kind 18+

– 0,9760745

1-1-2016

31-12-2017

Paar, jongste kind 18-

– 1,2177396

1-1-2016

31-12-2017

Paar, jongste kind 18+

– 1,6557712

1-1-2016

31-12-2017

Paar zonder kinderen

– 1,1130296

1-1-2016

31-12-2017

Thuiswonend meerderjarig kind

– 0,5926122

1-1-2016

31-12-2017

Overig huishouden

0,2896035

1-1-2016

31-12-2017

Wonen in Corporatiewoning

1,5455925

1-1-2016

31-12-2017

Wonen op een standplaats

1,6953738

1-1-2016

31-12-2017

Migratieachtergrond

     

Geen migratieachtergrond in hh

referentie

1-1-2016

31-12-2017

Turk in hh

0,2188030

1-1-2016

31-12-2017

Surinamer in hh

0,3809924

1-1-2016

31-12-2017

Nederlands Antilliaan in hh

0,5253131

1-1-2016

31-12-2017

Marokkaan in hh

0,5447480

1-1-2016

31-12-2017

Ghanees in hh

0,0493229

1-1-2016

31-12-2017

Somaliër of Eritreeër in hh

2,0729540

1-1-2016

31-12-2017

Afrikaan (excl. Marokkaan, Ghanees, Somaliër, Eritreeër) in hh

0,7294582

1-1-2016

31-12-2017

Afghaan in hh

1,0917109

1-1-2016

31-12-2017

Irakees in hh

1,2874111

1-1-2016

31-12-2017

Syriër in hh

3,2286444

1-1-2016

31-12-2017

Iranees in hh

0,9030530

1-1-2016

31-12-2017

Chinees in hh

– 0,2934869

1-1-2016

31-12-2017

Indiaas in hh

– 0,6351739

1-1-2016

31-12-2017

Overig niet-westers in hh

0,1813257

1-1-2016

31-12-2017

Voormalig Joegoslavisch in hh

0,4939302

1-1-2016

31-12-2017

Voormalig Sovjet-Unie in hh

0,4130828

1-1-2016

31-12-2017

Overig westers in hh

– 0,3771236

1-1-2016

31-12-2017

Opleiding

     

Aandeel laagst opgeleiden in gemeente

– 0,6238144

1-1-2016

1-1-2017

HCI (human capital index) onbekend

referentie

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden 2011 t/m 2015

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden en 2011 t/m 2015

Lage HCI in hh

1,4852306

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden 2011 t/m 2015

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden en 2011 t/m 2015

Middelbare of hoge HCI in hh

– 1,0520492

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden 2011 t/m 2015

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden en 2011 t/m 2015

(V)SO/Pro gevolgd in hh

1,6479011

Gevolgd tussen schooljaar 2010/2011 en 2014/2015, niet gevolgd in schooljaar 2015/2016

Gevolgd tussen schooljaar 2012/2013 en 2016/2017, niet gevolgd in schooljaar 2017/2018

Gezondheid

     

Zorgkosten boven € 50.000 in hh

0,2898524

Heel 2015

Heel 2015

Gebruik GGZ-zorg in hh

0,7290650

Heel 2015

Heel 2015

Medicijnen voor verslaving in hh

0,3793593

Heel 2015

Heel 2016

Medicijnen voor depressie in hh

0,3454695

Heel 2015

Heel 2016

Medicijnen voor psychose in hh

0,5370830

Heel 2015

Heel 2016

Medicijngebruik uit minder dan 4 hoofdgroepen in hh

referentie

Heel 2015

Heel 2016

Medicijngebruik uit 4 tot 6 hoofdgroepen in hh

0,1402315

Heel 2015

Heel 2016

Medicijngebruik uit 6 tot 8 medicijngroepen in hh

0,3060864

Heel 2015

Heel 2016

Medicijngebruik uit 8 of meer hoofdgroepen in hh

0,3926386

Heel 2015

Heel 2016

Combinaties van factoren

     

Niet-westerse migratieachtergrond in hh en 50-jarige tot AOW in hh

0,0447135

1-1-2016

31-12-2017

Niet-westerse migratieachtergrond in hh en gezondheidsproblemen in hh

0,1357046

1-1-2016 voor migratieachtergrond, heel 2015 voor gezondheidsproblemen

31-12-2017 voor migratieachtergrond, heel 2015 voor hoge zorgkosten en gebruik ggz-zorg, heel 2016 voor overige gezondheidsproblemen

Lage HCI in hh en gezondheidsproblemen in hh

0,5143177

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden 2011 t/m 2015, heel 2015 voor gezondheidsproblemen

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden 2011 t/m 2015, heel 2015 voor hoge zorgkosten en gebruik ggz-zorg, heel 2016 voor overige gezondheidsproblemen

Vraagkant van de arbeidsmarkt

     

Banen per lid beroepsbevolking in gemeente, gecorrigeerd voor reistijd, concurrentie en grenspendel

– 7,3324046

1-1-2016

1-1-2017

Aandeel werkend onder niveau in gemeente

0,8548380

1-1-2016

1-1-2016

Aandeel studenten (hbo/wo) onder de potentiële beroepsbevolking in gemeente

0,0581287

1-10-2015

1-10-2017

Aandeel WW’ers onder de beroepsbevolking in gemeente

14,1695162

Q1 2016 t/m Q4 2016

Q4 2016, Q1 t/m Q3 2017

Buurteffecten

     

Aandeel van de beroepsbevolking in gemeente in buurt waar werken niet de norm is obv postcodegebieden (6 posities)

0,7248316

1-1-2016

1-1-2016

Index overlast en onveiligheid

1,2619305

1-1-2016

1-1-2016

Tabel 2: de bruto normbedragen zoals gehanteerd in het objectief verdeelmodel

Type huishouden

Normbedrag

Alleenstaande (ouder), leeftijd 21 tot aow

€ 15.277,30

Alleenstaande (ouder), 18, 19 of 20 jaar

€ 2.952,12

Gehuwd paar, beide partners leeftijd 21 tot aow

€ 19.784,98

Gehuwd paar, beide partners 18, 19 of 20 jaar, zonder kind(eren)

€ 5.904,24

Gehuwd paar, beide partners 18, 19 of 20 jaar, met kind(eren)

€ 9.321,00

Gehuwd paar, één van beide partners 18, 19 of 20 jaar, zonder kind(eren)

€ 11.494,08

Gehuwd paar, één van beide partners 18, 19 of 20 jaar, met kind(eren)

€ 16.360,20

Normen gerechtigde leeftijd 21 tot AOW bij aantal kostendelers

Normbedrag

2 kostendelers

€ 9.892,49

3 kostendelers

€ 8.097,55

4 kostendelers

€ 7.199,99

5 kostendelers

€ 6.661,56

6 kostendelers

€ 6.302,61

7 kostendelers

€ 6.101,40

8 kostendelers

€ 5.979,36

9 kostendelers

€ 5.884,44

10 kostendelers (of meer)

€ 5.808,48

Normen gehuwde paren (1 partner jonger dan 21, 1 partner leeftijd 21 of ouder) afhankelijk van aantal kostendelers met kinderen

Normbedrag

2 kostendelers

€ 16.360,20

3 kostendelers

€ 14.565,27

4 kostendelers

€ 13.667,70

5 kostendelers

€ 13.129,28

6 kostendelers

€ 12.770,33

7 kostendelers

€ 12.513,88

8 kostendelers

€ 12.348,24

9 kostendelers

€ 12.253,32

10 kostendelers (of meer)

€ 12.177,36

Normen gehuwde paren (1 partner jonger dan 21, 1 partner leeftijd 21 of ouder) afhankelijk van aantal kostendelers zonder kinderen

Normbedrag

2 kostendelers

€ 11.494,08

3 kostendelers

€ 10.355,16

4 kostendelers

€ 9.785,64

5 kostendelers

€ 9.444,00

6 kostendelers

€ 9.216,24

7 kostendelers

€ 9.053,52

8 kostendelers

€ 8.931,48

9 kostendelers

€ 8.836,56

10 kostendelers (of meer)

€ 8.760,60

Afwijkende normen gehuwden o.b.v. art. 24 Participatiewet

Normbedrag

rechthebbende leeftijd 21 of ouder met of zonder kinderen

€ 9.892,49

rechthebbende leeftijd jonger dan 21, zonder kind

€ 2.952,12

rechthebbende leeftijd jonger dan 21, met kind

€ 4.660,56

Tabel 3: gewichten en peildata van de indicatoren die zijn opgenomen in de prijscomponent van het objectief verdeelmodel

Indicator

Gewicht

Peildatum schatting

Peildatum verdeling

Directe verrekening

     

Andere uitkering

     

WW-uitkering in hh

– 1,4801989

5-1-2016

31-12-2017

AO-uitkering, mate van AO 15-80% of onbekend in hh

– 2,5349998

5-1-2016

31-12-2016

AO-uitkering, mate van AO 80-100% in hh

– 3,1451079

5-1-2016

31-12-2016

ANW-uitkering in hh

– 2,1603738

31-12-2015

31-12-2017

Zw-uitkering, wachtgeld of overige uitkering in hh

– 1,2363295

5-1-2016

31-12-2016

Pensioenuitkering in hh

– 1,0991333

5-1-2016

31-12-2016

Kans op deeltijdwerk

     

Aanbodkant van de arbeidsmarkt

     

Leeftijd

     

18 tot 25-jarige in hh

referentie

1-1-2016

31-12-2017

25 tot 30-jarige in hh

– 0,2531335

1-1-2016

31-12-2017

30 tot 40-jarige in hh

– 0,4787382

1-1-2016

31-12-2017

40 tot 50-jarige in hh

– 0,5706268

1-1-2016

31-12-2017

50-jarige tot AOW-leeftijd in hh

– 0,3909812

1-1-2016

31-12-2017

Gezinssituatie

     

Alleenstaande, eenoudervader

referentie

1-1-2016

31-12-2017

Eenouder-moeder, jongste kind tot 5

– 0,1841896

1-1-2016

31-12-2017

Eenouder-moeder, jongste kind 5+

– 0,4673718

1-1-2016

31-12-2017

Paar met kinderen

– 0,6505770

1-1-2016

31-12-2017

Paar zonder kinderen, overig huishouden

– 0,8243606

1-1-2016

31-12-2017

Thuiswonend meerderjarig kind

– 0,3285212

1-1-2016

31-12-2017

Wonen in corporatiewoning of op standplaats

0,1254866

1-1-2016

31-12-2017

Migratieachtergrond

     

Geen, westerse, of overige niet-westerse migratieachtergrond in hh

referentie

1-1-2016

31-12-2017

Turk in hh

0,1400538

1-1-2016

31-12-2017

Surinamer in hh

0,1396698

1-1-2016

31-12-2017

Marokkaan in hh

0,2066721

1-1-2016

31-12-2017

Afrikaan (excl. Marokkaan) in hh

0,2567296

1-1-2016

31-12-2017

Irakees, Syriër, Iraniër, of Afghaan in hh

0,3835243

1-1-2016

31-12-2017

Opleiding

     

HCI (human capital index) onbekend

referentie

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden 2011 t/m 2015

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden en 2011 t/m 2015

Lage HCI in hh

0,1459836

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden 2011 t/m 2015

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden en 2011 t/m 2015

Middelbare of hoge HCI in hh

– 0,9298132

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden 2011 t/m 2015

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden en 2011 t/m 2015

Gezondheid

     

Gebruik GGZ-zorg in hh

0,1236185

Heel 2015

Heel 2015

Medicijnen voor depressie in hh

0,0443860

Heel 2015

Heel 2016

Combinaties van factoren

     

Lage HCI in hh en gezondheidsproblemen in hh

0,1448721

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden 2011 t/m 2015, heel 2015 voor gezondheidsproblemen

Opleidingsniveau 1-10-2015, arbeidsverleden 2011 t/m 2015, heel 2015 voor hoge zorgkosten en gebruik ggz-zorg, heel 2016 voor overige gezondheidsproblemen

Vraagkant van de arbeidsmarkt

     

Laaggeschoolde banen per lid beroepsbevolking in gemeente, gecorrigeerd voor reistijd, concurrentie en grenspendel

– 0,2873106

1-1-2016

1-1-2017

Aandeel studenten (hbo/wo) onder de potentiële beroepsbevolking in gemeente

1,0842563

1-10-2015

1-10-2017

Buurteffecten

     

Index overlast en onveiligheid

0,6334328

1-1-2016

1-1-2016

TOELICHTING

Artikel 6, derde lid, van het Besluit Participatiewet bepaalt dat jaarlijks de peildata en gewichten worden vastgesteld voor de indicatoren die zijn genoemd in de bijlage van dat besluit. Vanaf 1 januari 2019 is het verdeelmodel uitgebreid met een component ter berekening van de uitkeringshoogte per huishouden (de prijs). De hierbij toegepaste schattingsgewichten en peildata worden eveneens gepubliceerd in de regeling. In deze regeling zijn de peildata, gewichten en normbedragen voor het verdeelmodel 2019 vastgelegd.

Omdat de grondslag in het Besluit Participatiewet voor artikel 6 van deze regeling per 1 januari 2019 is gewijzigd is artikel 6 overeenkomstig aangepast.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019, op hetzelfde moment dat de wijziging van het Besluit Participatiewet in werking treedt.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark