Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2018, 52536Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Batau gemeente Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat, met ingang van 17 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 het ontwerpbestemmingsplan Batau – NL.IMRO.0356.BPBA2017-ON02 met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

 

Het bestemmings plan

Het ontwerpbestemmingsplan Batau betreft een herziening van de bestemmingsplannen Batau-Noord en Batau-Zuid. In het bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Wel is geprobeerd om (in lijn met de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werk treedt) het plan beter leesbaar en digitaal makkelijker toegankelijk te maken.

 

Hoe kunt u het plan inzien?

Vanuit huis kunt u het bestemmingsplan vanaf 17 september inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

met planid: NL.IMRO.0356.BPBA2017-ON02 en op de gemeentelijke website http://ropubliceer.nieuwegein.nl.

Ook ligt het plan vanaf 17 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

 

Hoe kunt u reageren?

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze Ontwerpuitwerkingsplan Handelskade 13; of

mondeling op afspraak bij mevrouw A. Lont-Benjamins, telefoonnummer (030) 607 1978; of

digitaal met het formulier “Zienswijze ruimtelijke plan(nen)”, te vinden via https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/scZienswijze.aspx