Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2018, 52261Ruimtelijke plannenTer inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Bredestraat 9

Logo Breda

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noord, Bredestraat 9 (NL.IMRO.0758.BP2017231006-0301) ter inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de wijziging van de agrarische bestemming op die locatie in een woonzorgvoorziening.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is van 18 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijzen

Van 18 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 kunt u digitaal uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Ook kunt u een schriftelijke zienswijze indienen. Deze stuurt u naar de Gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl/contact.

 

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl of bel 14 076