Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 52087

Gepubliceerd op 14 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Jasmijnstraat 40 te Rosmalen, het bouwen van een woning - omgevingsvergunning -

Logo 's-Hertogenbosch

Verleend en ter inzage

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet alg emene bepalingen omgevingsrecht

 

Locatie omschrijving/project a ctiviteiten registratienr.

Jasmijnstraat 40 te Rosmalen, het bouwen van een woning, WB00042603

 

Aanvraag omgevingsvergunning

Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een woning. Het betreft de locatie Jasmijnstraat 40 te Rosmalen.

 

Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan ‘Hintham‘. Het bouwplan is strijdig met dit bestemmingsplan maar het is stedenbouwkundig acceptabel.

 

Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het college gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende bestemmingsplan.

 

Ontwerp

De ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning heeft van 23 juli 2018 tot en met 3 september 2018 voor iedereen ter inzage gelegen. Tegen deze ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Verleend

Het college heeft positief op de aanvraag beslist. De omgevingsvergunning is op 4 september 2018 verleend.

Kenmerk: WB00042603 / IMRO-code: NL.IMRO.0796.0002413-1401.

 

Beroep

De omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en de omgevingsaanvraag is met ingang van 17 september 2018 gedurende zes weken voor iedereen op afspraak in te zien bij het omgevingsloket in het Stadskantoor. Ook kunt u het besluit bekijken op www.s-hertogenbosch.nl, zie www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/vergunning-of-melding/omgevingsvergunning.

 

Een beroepschrift tegen een op grond van deze wet genomen besluit moet worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

Een beroep schort de werking van het besluit niet op. De beroepstermijn bedraagt zes weken.

 

Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien er geen voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking in werking na zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

 

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl