Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalStaatscourant 2018, 51211Ruimtelijke plannenZ-18-045313 - Gemeente Stadskanaal: ontwerp omgevingsvergunning ‘Landelijk gebied, Gedempte Vleddermond Zonnepark Vleddermond’

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning “Landelijk gebied, Gedempte Vleddermond Zonnepark Vleddermond” met de bijbehorende bestanden, gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Met deze omgevingsvergunning wordt de bouw van een zonnepark mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het ontwerp inzien?De ontwerp-omgevingsvergunning incl. bijbehorende stukken liggen vanaf 7 september 2018 tot en 18 oktober 2018 met voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het ontwerp in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen ophttp://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV1809-on01 en www.stadskanaal.nl.

U wilt reageren?U kunt tot en met 18 oktober 2018 uw zienswijze kenbaar maken zowel ten aanzien van de omgevingsvergunning als de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer M. Knol (0599-631 631).

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer M. Knol (0599 631 631).