Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 51150Interne regelingen

Wijziging Voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)

17 juli 2018,

nr. BS2018014032

De Minister van Defensie

Gelet op:

artikel 2 van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen;

Besluit:

ARTIKEL I

De tabel 4 bij de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties wordt vervangen door tabel 4, opgenomen als bijlage 1 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2017.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1 BIJ MINISTERIËLE REGELING NR. BS2018014032 D.D. 17 JULI 2018

Tabel 4: Overzicht humanitaire operaties per 1 september 2017 (ad artikel 1, onderdeel a, onder 2°, VVHO)
 

Inzet in het kader van de Nederlandse bijdrage aan de humanitaire operatie:

Datum aanvang

Datum einde

001

United World Food Program (UN WFP) nabij Somalië

04-03-2008

 

003

NAVO operatie Allied Protector, m.i.v. 14 maart 2009;

14-03-2009

 

004

Humanitarian Aid and Disaster Relief Haiti (HADR Haiti).

14-01-2010

 

005

Hulp Noord Irak

17-08-2014

 

006

Operatie Tricolette (in het kader van Humanitaire Noodhulp Ebola Bestrijding

24-10-2014

 

007

Urban Search and Rescue (USAR)

15-04-2015

 

008

Humanitaire Noodhulp Dominica

01-09-2015

 

009

Noodhulp Haïti

06-10-2016

 

010

Noodhulp bovenwindse eilanden en Dominica

01-09-2017

 

TOELICHTING

De noodhulp is geboden als gevolg van de schade die is aangericht door de orkanen IRMA en MARIA. Militairen die binnen het operatiegebied worden ingezet in het kader van deze operatie hebben aanspraak op zowel de belaste als de onbelaste component uit de VVHO. Bij inzet langer dan 30 dagen is de Regeling dubbeltelling pensioengeldige tijd van toepassing. De veteranenstatus is niet van toepassing.

De Minister van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht