Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardStaatscourant 2018, 50814Vergunningen



Ontwerpbestemmingsplan Oosteinde 4 en Prinses Beatrixstraat 3 te Berkenwoude

Logo Krimpenerwaard

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinde 4 en Prinses Beatrixlaan 3 te Berkenwoude’ met ingang van 12 september 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

 

Ligging en beschrijving plan

Het gaat om het realiseren van een nieuwe kerk aan Oosteinde 4 te Berkenwoude. Op de locatie van de vrijgekomen kerk (Prinses Beatrixstraat 3 te Berkenwoude) worden maximaal 5 woningen of 6 appartementen gerealiseerd.

Zienswijze

Vanaf woensdag 12 september 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl inwoners / bouwen en wonen / bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931. BerkenwoudeOPBW-ON01.

 

Stolwijk,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeester