Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2018, 50677Ruimtelijke plannenOnherroepelijk bestemmingsplan Velp-Zuid 2016 locatie Lorentzhuis; gemeente Rheden

Logo Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Velp-Zuid 2016 locatie Lorentzhuis' op 24 augustus 2018 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan en bijbehorende documenten hebben van 12 juli 2018 tot en met 23 augustus 2018 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Daarmee is daags na afloop van de beroepstermijn het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Het plan is in elektronische vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen.

U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ20-VA01.

Het plan ligt ook ter inzage in het Gemeentehuis bij de Servicebalie te De Steeg.

De Steeg, 5 september 2018