Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2018, 50619OverigOpenbare kennisgeving van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Utrecht

Logo Utrecht

Ten behoeve van de gemeentelijke herindelingsverkiezingen op 21 november 2018 in de provincie Utrecht, maakt het centraal stembureau overeenkomstig het bepaalde in artikel G2, lid 8, van de Kieswet bekend dat in het register van aanduidingen als bedoeld in artikel G2, eerste lid, van de Kieswet de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd:

 

Aanduiding:

Gemachtigde:

Plv. gemachtigde:

Provincie@inwonersbelangen

de heer C.L. Jonkers

de heer E. Verkaik

Utrecht, 29 augustus 2018

de voorzitter van het centraal stembureau,

de heer mr. J.H.C. van Zanen