Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2018, 50581VergunningenMolendijk 3-5 in Hulsel

Logo Reusel-De Mierden

Besluit milieueffectrapportage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat:

 

het volgende besluit is genomen:

Hulsel

Molendijk 3-5, wijzigen van de bestaande vergunning, verzonden 03-09-2018.

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 11 september 2018 t/m maandag 22 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage. Inzage van de stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-531300). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken beschikbaar zijn. Tegen betaling kunnen kopieën worden gemaakt.

 

Bezwaar- en beroepsmogelijkheden en in werking treden besluit

Tegen dit besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk. Dit besluit wordt opgenomen in het (ontwerp)besluit voor de omgevingsvergunning die voor dit project noodzakelijk is. Tegen dat besluit staan rechtsmiddelen open.

 

Reusel, 10 september 2018