Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelStaatscourant 2018, 50517VergunningenBurgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ontwerp-besluit hogere grenswaarde artikel 83 Wet Geluidhinder projectomgevingsvergunning Kerkwijk, Walderweg tussen 1 en 3

Logo Zaltbommel

Om de ontwerp-projectomgevingsvergunning “Kerkwijk, Walderweg tussen 1 en 3”te kunnen verlenen is hetnoodzakelijk dat wij op basis van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vaststellen. Dit blijkt uit akoestisch onderzoek naar verkeerslawaai. Het college van Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maakt hierbij dan ook bekend dat zij het voornemen heeft om hogere grenswaarden vast te stellen. Voor meer informatie over de projectomgevingsvergunning verwijzen wij naar de afzonderlijke publicatie.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende documenten van donderdag 6 september 2018 t/m woensdag 17 oktober 2018 voor iedereen ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder ‘bouwen en verbouwen/bestemmingsplannen’.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw mening of opmerkingen (zienswijze) aan het college duidelijk maken. Wij ontvangen dit het liefst schriftelijk. Dit kan op twee manieren.

Elektronisch: info@zaltbommel.nl

Op papier: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

In de zienswijze neemt u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar de afdeling Ruimte, Samenleving & Ontwikkeling via 14 0418 en maak een afspraak.

Vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling.