Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2018, 49430Overig

Jaaroverzicht gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties per 1 januari 2018, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In 2017 zijn bij gelijkluidende raadsbesluiten of bij besluit van provinciale staten gemeentelijke grenscorrecties vastgesteld. Er zijn geen provinciale grenscorrecties vastgesteld. De beschrijving van de nieuwe gemeentegrens, na grenscorrectie of herindeling, wordt vastgesteld door gedeputeerde staten. gedeputeerde staten publiceren hun besluiten tot vaststelling van de grensbeschrijvingen in het provinciaal blad. Bij wet heeft voorts besluitvorming plaatsgevonden over gemeentelijke herindelingen. De datum van de gemeentelijke herindelingen is op grond van de Wet algemene regels herindeling bepaald op 1 januari 2018. Onderstaand volgt een totaaloverzicht van de gegevens.

Grenscorrectie door gemeenten

Publicatie in

Provincie Gelderland:

 

Oost Gelre, Berkelland

Prov. Blad nr. 2967 van 2017

Provincie Zuid-Holland:

 

Nissewaard, Hellevoetsluis

Prov. Blad nr. 5770 van 2017

Provincie Noord-Brabant:

 

Tilburg, Goirle

Prov. Blad nr. 5081 van 2017

Provincie Limburg:

 

Maastricht, Eijsden-Margraten

Prov. Blad nr. 5826 van 2017

Gemeentelijke herindeling bij wet

Staatsbladnummer

Provincie Friesland:

 

Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân

Stb. 2017, 104

Provincie Groningen:

 

Bellingwedde, Vlagtwedde

Stb. 2017, 105

Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

Stb. 2017, 106

Provincie Gelderland:

 

Rijnwaarden, Zevenaar

Stb. 2017, 107

Oude gemeentenamen

Nieuwe naam

Inwerkingtreding

Provincie Friesland:

   

Franekeradeel

Waadhoeke

1 januari 2018

het Bildt

   

Leeuwarderadeel

   

Menameradiel

   

Littenseradiel1

   

Provincie Groningen:

   

Bellingwedde

Westerwolde

1 januari 2018

Vlagtwedde

   

Hoogezand-Sappemeer

Midden-Groningen

1 januari 2018

Menterwolde

   

Slochteren

   

Provincie Gelderland:

   

Rijnwaarden

Zevenaar

1 januari 2018

Zevenaar

   
X Noot
1

De gemeente Littenseradiel is met ingang van de datum van herindeling gesplitst en delen van het grondgebied zijn toegevoegd aan Waadhoeke, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden.