Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2018, 49213OverigTijdelijke verkeersmaatregel tijdens het organiseren van een vlooienmarkt

Logo Asten

Het college van burgemeester en wethouders van Asten, gelet op het bepaalde in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

maakt bekend:

 

dat in verband met het organiseren van een vlooienmarkt, in het belang van de verkeersveiligheid, een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen voor het instellen van een parkeerverbod:

 

Locatie : Molenakkers te Asten, aan beide zijden van de weg

Datum : 7 oktober 2018 van 09.00 tot 16.00 uur