Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oud-BeijerlandStaatscourant 2018, 48304Ruimtelijke plannenVoornemen tot voorbereiden van een bestemmingsplan 1e Kruisweg 19 Oud-Beijerland

Logo Oud-Beijerland

In artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat van elk voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden kennis moet worden gegeven. Door middel van deze publicatie wordt aan deze bepaling voldaan.

Momenteel wordt een bestemmingsplan voorbereid voor het perceel 1e Kruisweg 19 in Oud-Beijerland. Op dit perceel wordt de agrarische bedrijfsbebouwing afgebroken en vervangen door twee compensatiewoningen. Verder wordt de mogelijkheid geboden om de bestaande bedrijfswoning als burgerwoning te gebruiken of te herbouwen tot burgerwoning. De bestemming van het perceel is op dit moment ‘Agrarisch met waarden’. Het bestemmingsplan heeft tot doel het  bestemmingsplan ‘Buitengebied Oud-Beijerland’ te herzien voor wat betreft bovengenoemde ontwikkelingen.

Het ontwerp van het betreffende bestemmingsplan wordt naar verwachting in het 3e kwartaal 2018 ter inzage gelegd. Vanaf dat moment kunnen zienswijzen op het ontwerp worden ingediend. In de gemeentelijke rubriek van Het Kompas zal de ter inzage legging worden aangekondigd en worden aangegeven op welke wijze en binnen welke periode er zienswijzen kunnen worden ingediend.

 

Oud-Beijerland 24 augustus 2018