Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2018, 47427OverigOpenbare kennisgeving inzake geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen Provincie Limburg t.b.v. herindelingsverkiezingen gemeenteraad 21 november 2018.

Logo Maastricht

Het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg maakt ingevolge artikel G2, achtste lid, van de Kieswet het volgende bekend.

 

De onderstaande aanduidingen van politieke groeperingen zijn momenteel voor de verkiezingen van Provinciale Staten van Limburg geregistreerd:

 

Nr. Aanduiding

Gemachtigde

Plaatsvervanger

6. Partij voor Leefbaarheid en Democratie

C.G.L. Bosman

L.S. Koelen

7. Lokaal-Limburg

A.C.A. Leppers

L.F. de Jong

8. Volkspartij Limburg

J.W.G.M. Timmermans

M.E.W. Sweelssen

 

Maastricht, 28 augustus 2018.

 

De voorzitter van het Centraal Stembureau voor de provincie Limburg,

 

J.M. Penn-te Strake