Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2018, 4728Vergunningen

Melding Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer SB Heumensoord (46A05), Beukenlaan 3, Heumen, Inspectie Leefomgeving en Transport

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij de volgende melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) heeft ontvangen.

Inrichting: SB Heumensoord (46A05)

Locatie: Beukenlaan 3 6582 AA Heumen

Activiteit: Het vervangen van de diesel brandstoftank

Ontvangstdatum: 16 januari 2018

Zaaknummer: 2018/0211

Inlichtingen

Meld- en Informatiecentrum (MIC): telefoonnr. 088-489 00 00 en op www.ilent.nl