Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 47135Interne regelingen

Maandbrief VBD juni 2018

12 juli 2018

Nr. BS2018014294

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2018.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

juni 2018

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,05470

16,07096

24,44454

40,51550

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,05470

16,07096

24,44454

40,51550

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,05470

16,07096

12,22227

28,29323

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,05470

16,07096

12,22227

28,29323

€ 290,08

4. ongehuwd

2,05470

13,17819

12,22227

25,40046

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,05470

16,07096

12,22227

28,29323

€ 393,68

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,54220

26,77616

12,85510

39,63126

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,54220

26,77616

12,85510

39,63126

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,54220

26,77616

6,42755

33,20371

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,54220

26,77616

6,42755

33,20371

€ 290,08

4. ongehuwd

1,54220

21,95645

6,42755

28,38400

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,54220

26,77616

6,42755

33,20371

€ 393,68

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,90000

8,55738

30,45738

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,90000

8,55738

30,45738

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,90000

4,27869

26,17869

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,90000

4,27869

26,17869

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

17,95800

4,27869

22,23669

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,90000

4,27869

26,17869

€ 362,60

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,15840

29,32450

33,28813

62,61263

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,15840

29,32450

33,28813

62,61263

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,15840

29,32450

16,64406

45,96856

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,15840

29,32450

16,64406

45,96856

€ 290,08

4. ongehuwd

1,15840

24,04609

16,64406

40,69015

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,15840

29,32450

16,64406

45,96856

€ 393,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55180

40,42879

53,67188

94,10067

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55180

40,42879

53,67188

94,10067

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55180

40,42879

26,83594

67,26473

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55180

40,42879

26,83594

67,26473

€ 290,08

4. ongehuwd

1,55180

33,15161

26,83594

59,98755

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55180

40,42879

26,83594

67,26473

€ 393,68

Burundi

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2045,30730

33,36333

75,93708

109,30041

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2045,30730

33,36333

75,93708

109,30041

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2045,30730

33,36333

37,96854

71,33187

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2045,30730

33,36333

37,96854

71,33187

€ 290,08

4. ongehuwd

2045,30730

27,35793

37,96854

65,32647

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2045,30730

33,36333

37,96854

71,33187

€ 393,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51070

11,42106

6,95267

18,37373

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51070

11,42106

6,95267

18,37373

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51070

11,42106

3,47634

14,89740

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51070

11,42106

3,47634

14,89740

€ 290,08

4. ongehuwd

1,51070

9,36527

3,47634

12,84161

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51070

11,42106

3,47634

14,89740

€ 393,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51070

11,42106

18,25077

29,67183

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51070

11,42106

18,25077

29,67183

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51070

11,42106

9,12539

20,54645

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51070

11,42106

9,12539

20,54645

€ 290,08

4. ongehuwd

1,51070

9,36527

9,12539

18,49066

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51070

11,42106

9,12539

20,54645

€ 393,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

731,03380

8,89784

24,63269

33,53053

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

731,03380

8,89784

24,63269

33,53053

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

731,03380

8,89784

12,31635

21,21419

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

731,03380

8,89784

12,31635

21,21419

€ 290,08

4. ongehuwd

731,03380

7,29623

12,31635

19,61258

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

731,03380

8,89784

12,31635

21,21419

€ 393,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,45060

54,21912

40,89891

95,11803

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,45060

54,21912

40,89891

95,11803

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,45060

54,21912

20,44946

74,66858

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,45060

54,21912

20,44946

74,66858

€ 290,08

4. ongehuwd

7,45060

44,45968

20,44946

64,90914

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,45060

54,21912

20,44946

74,66858

€ 393,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,05470

16,39071

29,95897

46,34968

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,05470

16,39071

29,95897

46,34968

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,05470

16,39071

14,97948

31,37019

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,05470

16,39071

14,97948

31,37019

€ 290,08

4. ongehuwd

2,05470

13,44039

14,97948

28,41987

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,05470

16,39071

14,97948

31,37019

€ 393,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 362,60

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

27,87954

43,17954

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

27,87954

43,17954

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

13,93977

29,23977

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

13,93977

29,23977

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

13,93977

26,48577

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

13,93977

29,23977

€ 362,60

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

7,35072

25,15072

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

7,35072

25,15072

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

3,67536

21,47536

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

3,67536

21,47536

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

3,67536

18,27136

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

3,67536

21,47536

€ 362,60

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

75,70000

63,04116

138,74116

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

75,70000

63,04116

138,74116

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 290,08

4. ongehuwd

1,00000

62,07400

31,52058

93,59458

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 393,68

Gabon (Afrika)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

661,39540

96,68235

81,30848

177,99083

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

661,39540

96,68235

81,30848

177,99083

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

661,39540

96,68235

40,65424

137,33659

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

661,39540

96,68235

40,65424

137,33659

€ 290,08

4. ongehuwd

661,39540

79,27953

40,65424

119,93377

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

661,39540

96,68235

40,65424

137,33659

€ 393,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,60000

19,49376

33,09376

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,60000

19,49376

33,09376

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,60000

9,74688

23,34688

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,60000

9,74688

23,34688

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

11,15200

9,74688

20,89888

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,60000

9,74688

23,34688

€ 362,60

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

319,51040

9,56263

16,23718

25,79981

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

319,51040

9,56263

16,23718

25,79981

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

319,51040

9,56263

8,11859

17,68122

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

319,51040

9,56263

8,11859

17,68122

€ 176,12

4. ongehuwd

319,51040

7,84136

8,11859

15,95995

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

319,51040

9,56263

8,11859

17,68122

€ 362,60

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,15790

36,69160

49,04495

85,73655

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,15790

36,69160

49,04495

85,73655

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,15790

36,69160

24,52247

61,21407

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,15790

36,69160

24,52247

61,21407

€ 290,08

4. ongehuwd

4,15790

30,08711

24,52247

54,60958

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,15790

36,69160

24,52247

61,21407

€ 393,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 362,60

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,70000

37,92516

43,62516

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,70000

37,92516

43,62516

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

4,67400

18,96258

23,63658

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 362,60

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

7,25712

23,55712

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

7,25712

23,55712

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

3,62856

19,92856

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

3,62856

19,92856

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

3,62856

16,99456

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

3,62856

19,92856

€ 362,60

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,56120

38,71481

8,65580

47,37061

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,56120

38,71481

8,65580

47,37061

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,56120

38,71481

4,32790

43,04271

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,56120

38,71481

4,32790

43,04271

€ 176,12

4. ongehuwd

9,56120

31,74614

4,32790

36,07404

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,56120

38,71481

4,32790

43,04271

€ 362,60

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,56120

38,71481

38,95112

77,66593

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,56120

38,71481

38,95112

77,66593

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,56120

38,71481

19,47556

58,19037

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,56120

38,71481

19,47556

58,19037

€ 176,12

4. ongehuwd

9,56120

31,74614

19,47556

51,22170

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,56120

38,71481

19,47556

58,19037

€ 362,60

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,31830

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,31830

0,00000

16,38000

16,38000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,31830

0,00000

8,19000

8,19000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,31830

0,00000

8,19000

8,19000

€ 176,12

4. ongehuwd

4,31830

0,00000

8,19000

8,19000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,31830

0,00000

8,19000

8,19000

€ 362,60

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

2,10000

7,96380

10,06380

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

2,10000

7,96380

10,06380

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

2,10000

3,98190

6,08190

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

2,10000

3,98190

6,08190

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

1,72200

3,98190

5,70390

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

2,10000

3,98190

6,08190

€ 362,60

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,15840

24,21538

37,78632

62,00170

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,15840

24,21538

37,78632

62,00170

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,15840

24,21538

18,89316

43,10854

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,15840

24,21538

18,89316

43,10854

€ 290,08

4. ongehuwd

1,15840

19,85661

18,89316

38,74977

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,15840

24,21538

18,89316

43,10854

€ 393,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,40000

9,90132

25,30132

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,40000

9,90132

25,30132

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,40000

4,95066

20,35066

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,40000

4,95066

20,35066

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

12,62800

4,95066

17,57866

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,40000

4,95066

20,35066

€ 362,60

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

183,33800

33,34966

63,44777

96,79743

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

183,33800

33,34966

63,44777

96,79743

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

183,33800

33,34966

31,72388

65,07354

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

183,33800

33,34966

31,72388

65,07354

€ 290,08

4. ongehuwd

183,33800

27,34672

31,72388

59,07060

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

183,33800

33,34966

31,72388

65,07354

€ 393,68

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,15840

24,21538

30,03528

54,25066

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,15840

24,21538

30,03528

54,25066

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,15840

24,21538

15,01764

39,23302

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,15840

24,21538

15,01764

39,23302

€ 290,08

4. ongehuwd

1,15840

19,85661

15,01764

34,87425

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,15840

24,21538

15,01764

39,23302

€ 393,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,05470

15,53803

31,54188

47,07991

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,05470

15,53803

31,54188

47,07991

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,05470

15,53803

15,77094

31,30897

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,05470

15,53803

15,77094

31,30897

€ 290,08

4. ongehuwd

2,05470

12,74119

15,77094

28,51213

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,05470

15,53803

15,77094

31,30897

€ 393,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

5,20750

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

5,20750

0,00000

31,20000

31,20000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

5,20750

0,00000

15,60000

15,60000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

5,20750

0,00000

15,60000

15,60000

€ 176,12

4. ongehuwd

5,20750

0,00000

15,60000

15,60000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

5,20750

0,00000

15,60000

15,60000

€ 362,60

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,87330

4,17726

5,68808

9,86534

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,87330

4,17726

5,68808

9,86534

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,87330

4,17726

2,84404

7,02130

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,87330

4,17726

2,84404

7,02130

€ 176,12

4. ongehuwd

0,87330

3,42535

2,84404

6,26939

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,87330

4,17726

2,84404

7,02130

€ 362,60

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,15840

17,72255

7,34589

25,06844

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,15840

17,72255

7,34589

25,06844

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,15840

17,72255

3,67294

21,39549

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,15840

17,72255

3,67294

21,39549

€ 290,08

4. ongehuwd

1,15840

14,53249

3,67294

18,20543

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,15840

17,72255

3,67294

21,39549

€ 393,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

14,60380

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

14,60380

0,00000

21,84000

21,84000

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

14,60380

0,00000

10,92000

10,92000

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

14,60380

0,00000

10,92000

10,92000

€ 290,08

4. ongehuwd

14,60380

0,00000

10,92000

10,92000

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

14,60380

0,00000

10,92000

10,92000

€ 393,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,28110

12,41287

7,89138

20,30425

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,28110

12,41287

7,89138

20,30425

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,28110

12,41287

3,94569

16,35856

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,28110

12,41287

3,94569

16,35856

€ 176,12

4. ongehuwd

10,28110

10,17856

3,94569

14,12425

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,28110

12,41287

3,94569

16,35856

€ 362,60

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

juni 2018

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,05470

16,07096

24,44454

40,51550

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,05470

16,07096

24,44454

40,51550

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,05470

16,07096

12,22227

28,29323

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,05470

16,07096

12,22227

28,29323

€ 455,84

4. ongehuwd

2,05470

13,17819

12,22227

25,40046

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,05470

16,07096

12,22227

28,29323

€ 652,68

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,54220

26,77616

12,85510

39,63126

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,54220

26,77616

12,85510

39,63126

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,54220

26,77616

6,42755

33,20371

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,54220

26,77616

6,42755

33,20371

€ 455,84

4. ongehuwd

1,54220

21,95645

6,42755

28,38400

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,54220

26,77616

6,42755

33,20371

€ 652,68

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,90000

8,55738

30,45738

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,90000

8,55738

30,45738

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,90000

4,27869

26,17869

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,90000

4,27869

26,17869

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

17,95800

4,27869

22,23669

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,90000

4,27869

26,17869

€ 507,64

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,15840

29,32450

33,28813

62,61263

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,15840

29,32450

33,28813

62,61263

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,15840

29,32450

16,64406

45,96856

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,15840

29,32450

16,64406

45,96856

€ 455,84

4. ongehuwd

1,15840

24,04609

16,64406

40,69015

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,15840

29,32450

16,64406

45,96856

€ 652,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55180

40,42879

53,67188

94,10067

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55180

40,42879

53,67188

94,10067

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55180

40,42879

26,83594

67,26473

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55180

40,42879

26,83594

67,26473

€ 455,84

4. ongehuwd

1,55180

33,15161

26,83594

59,98755

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55180

40,42879

26,83594

67,26473

€ 652,68

Burundi

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2045,30730

33,36333

75,93708

109,30041

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2045,30730

33,36333

75,93708

109,30041

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2045,30730

33,36333

37,96854

71,33187

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2045,30730

33,36333

37,96854

71,33187

€ 455,84

4. ongehuwd

2045,30730

27,35793

37,96854

65,32647

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2045,30730

33,36333

37,96854

71,33187

€ 652,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51070

11,42106

6,95267

18,37373

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51070

11,42106

6,95267

18,37373

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51070

11,42106

3,47634

14,89740

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51070

11,42106

3,47634

14,89740

€ 455,84

4. ongehuwd

1,51070

9,36527

3,47634

12,84161

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51070

11,42106

3,47634

14,89740

€ 652,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51070

11,42106

18,25077

29,67183

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51070

11,42106

18,25077

29,67183

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51070

11,42106

9,12539

20,54645

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51070

11,42106

9,12539

20,54645

€ 455,84

4. ongehuwd

1,51070

9,36527

9,12539

18,49066

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51070

11,42106

9,12539

20,54645

€ 652,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

731,03380

8,89784

24,63269

33,53053

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

731,03380

8,89784

24,63269

33,53053

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

731,03380

8,89784

12,31635

21,21419

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

731,03380

8,89784

12,31635

21,21419

€ 455,84

4. ongehuwd

731,03380

7,29623

12,31635

19,61258

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

731,03380

8,89784

12,31635

21,21419

€ 652,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,45060

54,21912

40,89891

95,11803

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,45060

54,21912

40,89891

95,11803

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,45060

54,21912

20,44946

74,66858

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,45060

54,21912

20,44946

74,66858

€ 455,84

4. ongehuwd

7,45060

44,45968

20,44946

64,90914

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,45060

54,21912

20,44946

74,66858

€ 652,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,05470

16,39071

29,95897

46,34968

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,05470

16,39071

29,95897

46,34968

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,05470

16,39071

14,97948

31,37019

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,05470

16,39071

14,97948

31,37019

€ 455,84

4. ongehuwd

2,05470

13,44039

14,97948

28,41987

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,05470

16,39071

14,97948

31,37019

€ 652,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 507,64

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

27,87954

43,17954

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

27,87954

43,17954

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

13,93977

29,23977

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

13,93977

29,23977

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

13,93977

26,48577

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

13,93977

29,23977

€ 507,64

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

7,35072

25,15072

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

7,35072

25,15072

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

3,67536

21,47536

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

3,67536

21,47536

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

3,67536

18,27136

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

3,67536

21,47536

€ 507,64

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

75,70000

63,04116

138,74116

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

75,70000

63,04116

138,74116

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 455,84

4. ongehuwd

1,00000

62,07400

31,52058

93,59458

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 652,68

Gabon (Afrika)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

661,39540

96,68235

81,30848

177,99083

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

661,39540

96,68235

81,30848

177,99083

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

661,39540

96,68235

40,65424

137,33659

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

661,39540

96,68235

40,65424

137,33659

€ 455,84

4. ongehuwd

661,39540

79,27953

40,65424

119,93377

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

661,39540

96,68235

40,65424

137,33659

€ 652,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,60000

19,49376

33,09376

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,60000

19,49376

33,09376

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,60000

9,74688

23,34688

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,60000

9,74688

23,34688

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

11,15200

9,74688

20,89888

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,60000

9,74688

23,34688

€ 507,64

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

319,51040

9,56263

16,23718

25,79981

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

319,51040

9,56263

16,23718

25,79981

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

319,51040

9,56263

8,11859

17,68122

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

319,51040

9,56263

8,11859

17,68122

€ 279,72

4. ongehuwd

319,51040

7,84136

8,11859

15,95995

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

319,51040

9,56263

8,11859

17,68122

€ 507,64

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,15790

36,69160

49,04495

85,73655

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,15790

36,69160

49,04495

85,73655

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,15790

36,69160

24,52247

61,21407

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,15790

36,69160

24,52247

61,21407

€ 455,84

4. ongehuwd

4,15790

30,08711

24,52247

54,60958

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,15790

36,69160

24,52247

61,21407

€ 652,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 507,64

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,70000

37,92516

43,62516

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,70000

37,92516

43,62516

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

4,67400

18,96258

23,63658

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 507,64

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

7,25712

23,55712

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

7,25712

23,55712

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

3,62856

19,92856

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

3,62856

19,92856

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

3,62856

16,99456

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

3,62856

19,92856

€ 507,64

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,56120

38,71481

8,65580

47,37061

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,56120

38,71481

8,65580

47,37061

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,56120

38,71481

4,32790

43,04271

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,56120

38,71481

4,32790

43,04271

€ 279,72

4. ongehuwd

9,56120

31,74614

4,32790

36,07404

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,56120

38,71481

4,32790

43,04271

€ 507,64

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,56120

38,71481

38,95112

77,66593

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,56120

38,71481

38,95112

77,66593

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,56120

38,71481

19,47556

58,19037

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,56120

38,71481

19,47556

58,19037

€ 279,72

4. ongehuwd

9,56120

31,74614

19,47556

51,22170

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,56120

38,71481

19,47556

58,19037

€ 507,64

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,31830

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,31830

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,31830

0,00000

8,19000

8,19000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,31830

0,00000

8,19000

8,19000

€ 279,72

4. ongehuwd

4,31830

0,00000

8,19000

8,19000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,31830

0,00000

8,19000

8,19000

€ 507,64

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

2,10000

7,96380

10,06380

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

2,10000

7,96380

10,06380

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

2,10000

3,98190

6,08190

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

2,10000

3,98190

6,08190

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

1,72200

3,98190

5,70390

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

2,10000

3,98190

6,08190

€ 507,64

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,15840

24,21538

37,78632

62,00170

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,15840

24,21538

37,78632

62,00170

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,15840

24,21538

18,89316

43,10854

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,15840

24,21538

18,89316

43,10854

€ 455,84

4. ongehuwd

1,15840

19,85661

18,89316

38,74977

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,15840

24,21538

18,89316

43,10854

€ 652,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,40000

9,90132

25,30132

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,40000

9,90132

25,30132

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,40000

4,95066

20,35066

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,40000

4,95066

20,35066

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

12,62800

4,95066

17,57866

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,40000

4,95066

20,35066

€ 507,64

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

183,33800

33,34966

63,44777

96,79743

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

183,33800

33,34966

63,44777

96,79743

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

183,33800

33,34966

31,72388

65,07354

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

183,33800

33,34966

31,72388

65,07354

€ 455,84

4. ongehuwd

183,33800

27,34672

31,72388

59,07060

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

183,33800

33,34966

31,72388

65,07354

€ 652,68

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,15840

24,21538

30,03528

54,25066

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,15840

24,21538

30,03528

54,25066

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,15840

24,21538

15,01764

39,23302

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,15840

24,21538

15,01764

39,23302

€ 455,84

4. ongehuwd

1,15840

19,85661

15,01764

34,87425

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,15840

24,21538

15,01764

39,23302

€ 652,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,05470

15,53803

31,54188

47,07991

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,05470

15,53803

31,54188

47,07991

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,05470

15,53803

15,77094

31,30897

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,05470

15,53803

15,77094

31,30897

€ 455,84

4. ongehuwd

2,05470

12,74119

15,77094

28,51213

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,05470

15,53803

15,77094

31,30897

€ 652,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

5,20750

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

5,20750

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

5,20750

0,00000

15,60000

15,60000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

5,20750

0,00000

15,60000

15,60000

€ 279,72

4. ongehuwd

5,20750

0,00000

15,60000

15,60000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

5,20750

0,00000

15,60000

15,60000

€ 507,64

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,87330

4,17726

5,68808

9,86534

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,87330

4,17726

5,68808

9,86534

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,87330

4,17726

2,84404

7,02130

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,87330

4,17726

2,84404

7,02130

€ 279,72

4. ongehuwd

0,87330

3,42535

2,84404

6,26939

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,87330

4,17726

2,84404

7,02130

€ 507,64

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,15840

17,72255

7,34589

25,06844

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,15840

17,72255

7,34589

25,06844

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,15840

17,72255

3,67294

21,39549

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,15840

17,72255

3,67294

21,39549

€ 455,84

4. ongehuwd

1,15840

14,53249

3,67294

18,20543

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,15840

17,72255

3,67294

21,39549

€ 652,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

14,60380

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

14,60380

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

14,60380

0,00000

10,92000

10,92000

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

14,60380

0,00000

10,92000

10,92000

€ 455,84

4. ongehuwd

14,60380

0,00000

10,92000

10,92000

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

14,60380

0,00000

10,92000

10,92000

€ 652,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,28110

12,41287

7,89138

20,30425

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,28110

12,41287

7,89138

20,30425

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,28110

12,41287

3,94569

16,35856

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,28110

12,41287

3,94569

16,35856

€ 279,72

4. ongehuwd

10,28110

10,17856

3,94569

14,12425

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,28110

12,41287

3,94569

16,35856

€ 507,64