Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 47133Interne regelingen

Maandbrief VBD mei 2018

12-07-2018

Nr. BS2018014273

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2018.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

mei 2018

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,15410

10,71492

23,31656

34,03148

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,15410

10,71492

23,31656

34,03148

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,15410

10,71492

11,65828

22,37320

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,15410

10,71492

11,65828

22,37320

€ 290,08

4. ongehuwd

2,15410

8,78623

11,65828

20,44451

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,15410

10,71492

11,65828

22,37320

€ 393,68

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,60750

21,62625

12,33290

33,95915

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,60750

21,62625

12,33290

33,95915

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,60750

21,62625

6,16645

27,79270

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,60750

21,62625

6,16645

27,79270

€ 290,08

4. ongehuwd

1,60750

17,73353

6,16645

23,89998

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,60750

21,62625

6,16645

27,79270

€ 393,68

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,90000

8,55738

30,45738

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,90000

8,55738

30,45738

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,90000

4,27869

26,17869

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,90000

4,27869

26,17869

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

17,95800

4,27869

22,23669

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,90000

4,27869

26,17869

€ 362,60

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,21750

23,04682

31,67225

54,71907

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,21750

23,04682

31,67225

54,71907

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,21750

23,04682

15,83613

38,88295

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,21750

23,04682

15,83613

38,88295

€ 290,08

4. ongehuwd

1,21750

18,89839

15,83613

34,73452

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,21750

23,04682

15,83613

38,88295

€ 393,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,60700

35,60510

51,82827

87,43337

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,60700

35,60510

51,82827

87,43337

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,60700

35,60510

25,91414

61,51924

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,60700

35,60510

25,91414

61,51924

€ 290,08

4. ongehuwd

1,60700

29,19618

25,91414

55,11032

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,60700

35,60510

25,91414

61,51924

€ 393,68

Burundi

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2169,15440

25,74900

71,60148

97,35048

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2169,15440

25,74900

71,60148

97,35048

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2169,15440

25,74900

35,80074

61,54974

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2169,15440

25,74900

35,80074

61,54974

€ 290,08

4. ongehuwd

2169,15440

21,11418

35,80074

56,91492

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2169,15440

25,74900

35,80074

61,54974

€ 393,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56320

7,67899

6,71917

14,39816

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56320

7,67899

6,71917

14,39816

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56320

7,67899

3,35958

11,03857

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56320

7,67899

3,35958

11,03857

€ 290,08

4. ongehuwd

1,56320

6,29677

3,35958

9,65635

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56320

7,67899

3,35958

11,03857

€ 393,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56320

7,67899

17,63782

25,31681

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56320

7,67899

17,63782

25,31681

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56320

7,67899

8,81891

16,49790

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56320

7,67899

8,81891

16,49790

€ 290,08

4. ongehuwd

1,56320

6,29677

8,81891

15,11568

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56320

7,67899

8,81891

16,49790

€ 393,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

735,68610

8,20919

24,47692

32,68611

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

735,68610

8,20919

24,47692

32,68611

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

735,68610

8,20919

12,23846

20,44765

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

735,68610

8,20919

12,23846

20,44765

€ 290,08

4. ongehuwd

735,68610

6,73154

12,23846

18,97000

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

735,68610

8,20919

12,23846

20,44765

€ 393,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,70000

49,22403

39,57421

88,79824

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,70000

49,22403

39,57421

88,79824

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,70000

49,22403

19,78711

69,01114

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,70000

49,22403

19,78711

69,01114

€ 290,08

4. ongehuwd

7,70000

40,36370

19,78711

60,15081

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,70000

49,22403

19,78711

69,01114

€ 393,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,15410

11,01992

28,57653

39,59645

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,15410

11,01992

28,57653

39,59645

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,15410

11,01992

14,28826

25,30818

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,15410

11,01992

14,28826

25,30818

€ 290,08

4. ongehuwd

2,15410

9,03633

14,28826

23,32459

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,15410

11,01992

14,28826

25,30818

€ 393,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 362,60

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

27,87954

43,17954

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

27,87954

43,17954

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

13,93977

29,23977

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

13,93977

29,23977

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

13,93977

26,48577

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

13,93977

29,23977

€ 362,60

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

7,35072

25,15072

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

7,35072

25,15072

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

3,67536

21,47536

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

3,67536

21,47536

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

3,67536

18,27136

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

3,67536

21,47536

€ 362,60

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

75,70000

63,04116

138,74116

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

75,70000

63,04116

138,74116

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 290,08

4. ongehuwd

1,00000

62,07400

31,52058

93,59458

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 393,68

Gabon (Afrika)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

676,72190

92,22786

79,46700

171,69486

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

676,72190

92,22786

79,46700

171,69486

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

676,72190

92,22786

39,73350

131,96136

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

676,72190

92,22786

39,73350

131,96136

€ 290,08

4. ongehuwd

676,72190

75,62684

39,73350

115,36034

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

676,72190

92,22786

39,73350

131,96136

€ 393,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,60000

19,49376

33,09376

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,60000

19,49376

33,09376

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,60000

9,74688

23,34688

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,60000

9,74688

23,34688

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

11,15200

9,74688

20,89888

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,60000

9,74688

23,34688

€ 362,60

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

313,25200

11,75156

16,56158

28,31314

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

313,25200

11,75156

16,56158

28,31314

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

313,25200

11,75156

8,28079

20,03235

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

313,25200

11,75156

8,28079

20,03235

€ 176,12

4. ongehuwd

313,25200

9,63628

8,28079

17,91707

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

313,25200

11,75156

8,28079

20,03235

€ 362,60

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,37630

29,86998

46,59735

76,46733

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,37630

29,86998

46,59735

76,46733

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,37630

29,86998

23,29867

53,16865

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,37630

29,86998

23,29867

53,16865

€ 290,08

4. ongehuwd

4,37630

24,49338

23,29867

47,79205

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,37630

29,86998

23,29867

53,16865

€ 393,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 362,60

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,70000

37,92516

43,62516

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,70000

37,92516

43,62516

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

4,67400

18,96258

23,63658

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 362,60

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

7,25712

23,55712

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

7,25712

23,55712

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

3,62856

19,92856

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

3,62856

19,92856

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

3,62856

16,99456

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

3,62856

19,92856

€ 362,60

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,69140

36,85123

8,53952

45,39075

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,69140

36,85123

8,53952

45,39075

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,69140

36,85123

4,26976

41,12099

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,69140

36,85123

4,26976

41,12099

€ 176,12

4. ongehuwd

9,69140

30,21801

4,26976

34,48777

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,69140

36,85123

4,26976

41,12099

€ 362,60

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,69140

36,85123

38,42783

75,27906

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,69140

36,85123

38,42783

75,27906

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,69140

36,85123

19,21391

56,06514

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,69140

36,85123

19,21391

56,06514

€ 176,12

4. ongehuwd

9,69140

30,21801

19,21391

49,43192

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,69140

36,85123

19,21391

56,06514

€ 362,60

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,23190

1,03263

16,54915

17,58178

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,23190

1,03263

16,54915

17,58178

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,23190

1,03263

8,27457

9,30720

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,23190

1,03263

8,27457

9,30720

€ 176,12

4. ongehuwd

4,23190

0,84676

8,27457

9,12133

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,23190

1,03263

8,27457

9,30720

€ 362,60

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

2,10000

7,96380

10,06380

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

2,10000

7,96380

10,06380

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

2,10000

3,98190

6,08190

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

2,10000

3,98190

6,08190

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

1,72200

3,98190

5,70390

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

2,10000

3,98190

6,08190

€ 362,60

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,21750

18,18571

35,95209

54,13780

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,21750

18,18571

35,95209

54,13780

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,21750

18,18571

17,97605

36,16176

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,21750

18,18571

17,97605

36,16176

€ 290,08

4. ongehuwd

1,21750

14,91228

17,97605

32,88833

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,21750

18,18571

17,97605

36,16176

€ 393,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,40000

9,90132

25,30132

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,40000

9,90132

25,30132

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,40000

4,95066

20,35066

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,40000

4,95066

20,35066

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

12,62800

4,95066

17,57866

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,40000

4,95066

20,35066

€ 362,60

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

191,84150

27,43885

60,63540

88,07425

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

191,84150

27,43885

60,63540

88,07425

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

191,84150

27,43885

30,31770

57,75655

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

191,84150

27,43885

30,31770

57,75655

€ 290,08

4. ongehuwd

191,84150

22,49986

30,31770

52,81756

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

191,84150

27,43885

30,31770

57,75655

€ 393,68

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,21750

18,18571

28,57730

46,76301

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,21750

18,18571

28,57730

46,76301

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,21750

18,18571

14,28865

32,47436

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,21750

18,18571

14,28865

32,47436

€ 290,08

4. ongehuwd

1,21750

14,91228

14,28865

29,20093

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,21750

18,18571

14,28865

32,47436

€ 393,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,15410

10,20658

30,08640

40,29298

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,15410

10,20658

30,08640

40,29298

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,15410

10,20658

15,04320

25,24978

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,15410

10,20658

15,04320

25,24978

€ 290,08

4. ongehuwd

2,15410

8,36940

15,04320

23,41260

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,15410

10,20658

15,04320

25,24978

€ 393,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,96640

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,96640

0,00000

31,20000

31,20000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,96640

0,00000

15,60000

15,60000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,96640

0,00000

15,60000

15,60000

€ 176,12

4. ongehuwd

4,96640

0,00000

15,60000

15,60000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,96640

0,00000

15,60000

15,60000

€ 362,60

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,87310

4,20112

5,68938

9,89050

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,87310

4,20112

5,68938

9,89050

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,87310

4,20112

2,84469

7,04581

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,87310

4,20112

2,84469

7,04581

€ 176,12

4. ongehuwd

0,87310

3,44492

2,84469

6,28961

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,87310

4,20112

2,84469

7,04581

€ 362,60

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,21750

12,00805

6,98930

18,99735

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,21750

12,00805

6,98930

18,99735

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,21750

12,00805

3,49465

15,50270

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,21750

12,00805

3,49465

15,50270

€ 290,08

4. ongehuwd

1,21750

9,84660

3,49465

13,34125

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,21750

12,00805

3,49465

15,50270

€ 393,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

15,14950

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

15,14950

0,00000

21,84000

21,84000

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

15,14950

0,00000

10,92000

10,92000

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

15,14950

0,00000

10,92000

10,92000

€ 290,08

4. ongehuwd

15,14950

0,00000

10,92000

10,92000

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

15,14950

0,00000

10,92000

10,92000

€ 393,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,40780

11,04441

7,79532

18,83973

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,40780

11,04441

7,79532

18,83973

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,40780

11,04441

3,89766

14,94207

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,40780

11,04441

3,89766

14,94207

€ 176,12

4. ongehuwd

10,40780

9,05642

3,89766

12,95408

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,40780

11,04441

3,89766

14,94207

€ 362,60

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

mei 2018

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,15410

10,71492

23,31656

34,03148

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,15410

10,71492

23,31656

34,03148

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,15410

10,71492

11,65828

22,37320

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,15410

10,71492

11,65828

22,37320

€ 455,84

4. ongehuwd

2,15410

8,78623

11,65828

20,44451

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,15410

10,71492

11,65828

22,37320

€ 652,68

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,60750

21,62625

12,33290

33,95915

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,60750

21,62625

12,33290

33,95915

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,60750

21,62625

6,16645

27,79270

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,60750

21,62625

6,16645

27,79270

€ 455,84

4. ongehuwd

1,60750

17,73353

6,16645

23,89998

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,60750

21,62625

6,16645

27,79270

€ 652,68

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,90000

8,55738

30,45738

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,90000

8,55738

30,45738

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,90000

4,27869

26,17869

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,90000

4,27869

26,17869

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

17,95800

4,27869

22,23669

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,90000

4,27869

26,17869

€ 507,64

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,21750

23,04682

31,67225

54,71907

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,21750

23,04682

31,67225

54,71907

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,21750

23,04682

15,83613

38,88295

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,21750

23,04682

15,83613

38,88295

€ 455,84

4. ongehuwd

1,21750

18,89839

15,83613

34,73452

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,21750

23,04682

15,83613

38,88295

€ 652,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,60700

35,60510

51,82827

87,43337

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,60700

35,60510

51,82827

87,43337

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,60700

35,60510

25,91414

61,51924

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,60700

35,60510

25,91414

61,51924

€ 455,84

4. ongehuwd

1,60700

29,19618

25,91414

55,11032

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,60700

35,60510

25,91414

61,51924

€ 652,68

Burundi

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2169,15440

25,74900

71,60148

97,35048

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2169,15440

25,74900

71,60148

97,35048

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2169,15440

25,74900

35,80074

61,54974

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2169,15440

25,74900

35,80074

61,54974

€ 455,84

4. ongehuwd

2169,15440

21,11418

35,80074

56,91492

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2169,15440

25,74900

35,80074

61,54974

€ 652,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56320

7,67899

6,71917

14,39816

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56320

7,67899

6,71917

14,39816

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56320

7,67899

3,35958

11,03857

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56320

7,67899

3,35958

11,03857

€ 455,84

4. ongehuwd

1,56320

6,29677

3,35958

9,65635

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56320

7,67899

3,35958

11,03857

€ 652,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56320

7,67899

17,63782

25,31681

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56320

7,67899

17,63782

25,31681

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56320

7,67899

8,81891

16,49790

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56320

7,67899

8,81891

16,49790

€ 455,84

4. ongehuwd

1,56320

6,29677

8,81891

15,11568

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56320

7,67899

8,81891

16,49790

€ 652,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

735,68610

8,20919

24,47692

32,68611

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

735,68610

8,20919

24,47692

32,68611

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

735,68610

8,20919

12,23846

20,44765

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

735,68610

8,20919

12,23846

20,44765

€ 455,84

4. ongehuwd

735,68610

6,73154

12,23846

18,97000

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

735,68610

8,20919

12,23846

20,44765

€ 652,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,70000

49,22403

39,57421

88,79824

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,70000

49,22403

39,57421

88,79824

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,70000

49,22403

19,78711

69,01114

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,70000

49,22403

19,78711

69,01114

€ 455,84

4. ongehuwd

7,70000

40,36370

19,78711

60,15081

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,70000

49,22403

19,78711

69,01114

€ 652,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,15410

11,01992

28,57653

39,59645

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,15410

11,01992

28,57653

39,59645

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,15410

11,01992

14,28826

25,30818

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,15410

11,01992

14,28826

25,30818

€ 455,84

4. ongehuwd

2,15410

9,03633

14,28826

23,32459

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,15410

11,01992

14,28826

25,30818

€ 652,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 507,64

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

27,87954

43,17954

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

27,87954

43,17954

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

13,93977

29,23977

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

13,93977

29,23977

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

13,93977

26,48577

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

13,93977

29,23977

€ 507,64

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

7,35072

25,15072

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

7,35072

25,15072

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

3,67536

21,47536

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

3,67536

21,47536

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

3,67536

18,27136

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

3,67536

21,47536

€ 507,64

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

75,70000

63,04116

138,74116

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

75,70000

63,04116

138,74116

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 455,84

4. ongehuwd

1,00000

62,07400

31,52058

93,59458

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 652,68

Gabon (Afrika)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

676,72190

92,22786

79,46700

171,69486

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

676,72190

92,22786

79,46700

171,69486

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

676,72190

92,22786

39,73350

131,96136

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

676,72190

92,22786

39,73350

131,96136

€ 455,84

4. ongehuwd

676,72190

75,62684

39,73350

115,36034

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

676,72190

92,22786

39,73350

131,96136

€ 652,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,60000

19,49376

33,09376

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,60000

19,49376

33,09376

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,60000

9,74688

23,34688

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,60000

9,74688

23,34688

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

11,15200

9,74688

20,89888

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,60000

9,74688

23,34688

€ 507,64

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

313,25200

11,75156

16,56158

28,31314

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

313,25200

11,75156

16,56158

28,31314

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

313,25200

11,75156

8,28079

20,03235

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

313,25200

11,75156

8,28079

20,03235

€ 279,72

4. ongehuwd

313,25200

9,63628

8,28079

17,91707

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

313,25200

11,75156

8,28079

20,03235

€ 507,64

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,37630

29,86998

46,59735

76,46733

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,37630

29,86998

46,59735

76,46733

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,37630

29,86998

23,29867

53,16865

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,37630

29,86998

23,29867

53,16865

€ 455,84

4. ongehuwd

4,37630

24,49338

23,29867

47,79205

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,37630

29,86998

23,29867

53,16865

€ 652,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 507,64

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,70000

37,92516

43,62516

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,70000

37,92516

43,62516

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

4,67400

18,96258

23,63658

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 507,64

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

7,25712

23,55712

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

7,25712

23,55712

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

3,62856

19,92856

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

3,62856

19,92856

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

3,62856

16,99456

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

3,62856

19,92856

€ 507,64

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,69140

36,85123

8,53952

45,39075

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,69140

36,85123

8,53952

45,39075

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,69140

36,85123

4,26976

41,12099

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,69140

36,85123

4,26976

41,12099

€ 279,72

4. ongehuwd

9,69140

30,21801

4,26976

34,48777

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,69140

36,85123

4,26976

41,12099

€ 507,64

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,69140

36,85123

38,42783

75,27906

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,69140

36,85123

38,42783

75,27906

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,69140

36,85123

19,21391

56,06514

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,69140

36,85123

19,21391

56,06514

€ 279,72

4. ongehuwd

9,69140

30,21801

19,21391

49,43192

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,69140

36,85123

19,21391

56,06514

€ 507,64

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,23190

1,03263

16,54915

17,58178

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,23190

1,03263

16,54915

17,58178

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,23190

1,03263

8,27457

9,30720

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,23190

1,03263

8,27457

9,30720

€ 279,72

4. ongehuwd

4,23190

0,84676

8,27457

9,12133

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,23190

1,03263

8,27457

9,30720

€ 507,64

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

2,10000

7,96380

10,06380

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

2,10000

7,96380

10,06380

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

2,10000

3,98190

6,08190

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

2,10000

3,98190

6,08190

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

1,72200

3,98190

5,70390

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

2,10000

3,98190

6,08190

€ 507,64

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,21750

18,18571

35,95209

54,13780

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,21750

18,18571

35,95209

54,13780

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,21750

18,18571

17,97605

36,16176

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,21750

18,18571

17,97605

36,16176

€ 455,84

4. ongehuwd

1,21750

14,91228

17,97605

32,88833

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,21750

18,18571

17,97605

36,16176

€ 652,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,40000

9,90132

25,30132

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,40000

9,90132

25,30132

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,40000

4,95066

20,35066

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,40000

4,95066

20,35066

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

12,62800

4,95066

17,57866

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,40000

4,95066

20,35066

€ 507,64

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

191,84150

27,43885

60,63540

88,07425

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

191,84150

27,43885

60,63540

88,07425

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

191,84150

27,43885

30,31770

57,75655

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

191,84150

27,43885

30,31770

57,75655

€ 455,84

4. ongehuwd

191,84150

22,49986

30,31770

52,81756

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

191,84150

27,43885

30,31770

57,75655

€ 652,68

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,21750

18,18571

28,57730

46,76301

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,21750

18,18571

28,57730

46,76301

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,21750

18,18571

14,28865

32,47436

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,21750

18,18571

14,28865

32,47436

€ 455,84

4. ongehuwd

1,21750

14,91228

14,28865

29,20093

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,21750

18,18571

14,28865

32,47436

€ 652,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,15410

10,20658

30,08640

40,29298

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,15410

10,20658

30,08640

40,29298

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,15410

10,20658

15,04320

25,24978

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,15410

10,20658

15,04320

25,24978

€ 455,84

4. ongehuwd

2,15410

8,36940

15,04320

23,41260

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,15410

10,20658

15,04320

25,24978

€ 652,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,96640

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,96640

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,96640

0,00000

15,60000

15,60000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,96640

0,00000

15,60000

15,60000

€ 279,72

4. ongehuwd

4,96640

0,00000

15,60000

15,60000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,96640

0,00000

15,60000

15,60000

€ 507,64

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,87310

4,20112

5,68938

9,89050

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,87310

4,20112

5,68938

9,89050

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,87310

4,20112

2,84469

7,04581

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,87310

4,20112

2,84469

7,04581

€ 279,72

4. ongehuwd

0,87310

3,44492

2,84469

6,28961

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,87310

4,20112

2,84469

7,04581

€ 507,64

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,21750

12,00805

6,98930

18,99735

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,21750

12,00805

6,98930

18,99735

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,21750

12,00805

3,49465

15,50270

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,21750

12,00805

3,49465

15,50270

€ 455,84

4. ongehuwd

1,21750

9,84660

3,49465

13,34125

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,21750

12,00805

3,49465

15,50270

€ 652,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

15,14950

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

15,14950

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

15,14950

0,00000

10,92000

10,92000

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

15,14950

0,00000

10,92000

10,92000

€ 455,84

4. ongehuwd

15,14950

0,00000

10,92000

10,92000

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

15,14950

0,00000

10,92000

10,92000

€ 652,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,40780

11,04441

7,79532

18,83973

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,40780

11,04441

7,79532

18,83973

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,40780

11,04441

3,89766

14,94207

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,40780

11,04441

3,89766

14,94207

€ 279,72

4. ongehuwd

10,40780

9,05642

3,89766

12,95408

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,40780

11,04441

3,89766

14,94207

€ 507,64