Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 46908Interne regelingen

Maandbrief VBD maart 2018

29 maart 2018

Nr. BS2018006923

De Minister van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel wordt als volgt gewijzigd:

De tabellen 1, 1.a. en 18 worden vervangen door de tabellen 1, 1.a. en 18, opgenomen als bijlagen 1, 2 en 3 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat:

  • 1. de tabellen 1 en 1.a. terugwerken tot en met 1 maart 2018;

  • 2. de tabel 18 en de bedragen bedoeld in kolom ‘Verpl.c’ van de tabellen 1 en 1.a. terug werken tot en met 1 januari 2018.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 1.

Maand:

maart 2018

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,18060

8,49858

22,84980

31,34838

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,18060

8,49858

22,84980

31,34838

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,18060

8,49858

11,42490

19,92348

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,18060

8,49858

11,42490

19,92348

€ 290,08

4. ongehuwd

2,18060

6,96883

11,42490

18,39373

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,18060

8,49858

11,42490

19,92348

€ 393,68

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,57120

23,43476

12,51628

35,95104

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,57120

23,43476

12,51628

35,95104

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,57120

23,43476

6,25814

29,69290

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,57120

23,43476

6,25814

29,69290

€ 290,08

4. ongehuwd

1,57120

19,21651

6,25814

25,47465

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,57120

23,43476

6,25814

29,69290

€ 393,68

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

20,90000

8,48718

29,38718

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

20,90000

8,48718

29,38718

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

20,90000

4,24359

25,14359

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

20,90000

4,24359

25,14359

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

17,13800

4,24359

21,38159

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

20,90000

4,24359

25,14359

€ 362,60

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,23260

20,98410

31,14131

52,12541

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,23260

20,98410

31,14131

52,12541

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,23260

20,98410

15,57065

36,55475

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,23260

20,98410

15,57065

36,55475

€ 290,08

4. ongehuwd

1,23260

17,20696

15,57065

32,77761

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,23260

20,98410

15,57065

36,55475

€ 393,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,62540

33,73686

51,11423

84,85109

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,62540

33,73686

51,11423

84,85109

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,62540

33,73686

25,55711

59,29397

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,62540

33,73686

25,55711

59,29397

€ 290,08

4. ongehuwd

1,62540

27,66423

25,55711

53,22134

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,62540

33,73686

25,55711

59,29397

€ 393,68

Burundi

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2170,43860

22,81573

69,93128

92,74701

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2170,43860

22,81573

69,93128

92,74701

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2170,43860

22,81573

34,96564

57,78137

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2170,43860

22,81573

34,96564

57,78137

€ 290,08

4. ongehuwd

2170,43860

18,70890

34,96564

53,67454

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2170,43860

22,81573

34,96564

57,78137

€ 393,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56420

7,50614

6,70838

14,21452

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56420

7,50614

6,70838

14,21452

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56420

7,50614

3,35419

10,86033

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56420

7,50614

3,35419

10,86033

€ 290,08

4. ongehuwd

1,56420

6,15503

3,35419

9,50922

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56420

7,50614

3,35419

10,86033

€ 393,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56420

7,50614

17,60951

25,11565

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56420

7,50614

17,60951

25,11565

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56420

7,50614

8,80475

16,31089

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56420

7,50614

8,80475

16,31089

€ 290,08

4. ongehuwd

1,56420

6,15503

8,80475

14,95978

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56420

7,50614

8,80475

16,31089

€ 393,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

724,24010

8,83269

24,61796

33,45065

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

724,24010

8,83269

24,61796

33,45065

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

724,24010

8,83269

12,30898

21,14167

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

724,24010

8,83269

12,30898

21,14167

€ 290,08

4. ongehuwd

724,24010

7,24281

12,30898

19,55179

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

724,24010

8,83269

12,30898

21,14167

€ 393,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,77970

47,05786

38,99974

86,05760

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,77970

47,05786

38,99974

86,05760

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,77970

47,05786

19,49987

66,55773

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,77970

47,05786

19,49987

66,55773

€ 290,08

4. ongehuwd

7,77970

38,58744

19,49987

58,08731

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,77970

47,05786

19,49987

66,55773

€ 393,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,18060

9,17913

28,10271

37,28184

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,18060

9,17913

28,10271

37,28184

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,18060

9,17913

14,05135

23,23048

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,18060

9,17913

14,05135

23,23048

€ 290,08

4. ongehuwd

2,18060

7,52688

14,05135

21,57823

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,18060

9,17913

14,05135

23,23048

€ 393,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 362,60

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,60000

27,71028

42,31028

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,60000

27,71028

42,31028

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,60000

13,85514

28,45514

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,60000

13,85514

28,45514

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

11,97200

13,85514

25,82714

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,60000

13,85514

28,45514

€ 362,60

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,20000

7,31328

24,51328

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,20000

7,31328

24,51328

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,20000

3,65664

20,85664

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,20000

3,65664

20,85664

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

14,10400

3,65664

17,76064

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,20000

3,65664

20,85664

€ 362,60

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,90000

62,75412

137,65412

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,90000

62,75412

137,65412

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,90000

31,37706

106,27706

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,90000

31,37706

106,27706

€ 290,08

4. ongehuwd

1,00000

61,41800

31,37706

92,79506

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,90000

31,37706

106,27706

€ 393,68

Gabon (Afrika)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

680,14650

87,98068

77,71121

165,69189

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

680,14650

87,98068

77,71121

165,69189

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

680,14650

87,98068

38,85561

126,83629

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

680,14650

87,98068

38,85561

126,83629

€ 290,08

4. ongehuwd

680,14650

72,14416

38,85561

110,99977

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

680,14650

87,98068

38,85561

126,83629

€ 393,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,20000

19,25352

31,45352

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,20000

19,25352

31,45352

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,20000

9,62676

21,82676

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,20000

9,62676

21,82676

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

10,00400

9,62676

19,63076

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,20000

9,62676

21,82676

€ 362,60

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

313,64280

10,08319

16,31433

26,39752

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

313,64280

10,08319

16,31433

26,39752

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

313,64280

10,08319

8,15716

18,24035

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

313,64280

10,08319

8,15716

18,24035

€ 176,12

4. ongehuwd

313,64280

8,26822

8,15716

16,42538

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

313,64280

10,08319

8,15716

18,24035

€ 362,60

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,29930

32,19594

47,43190

79,62784

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,29930

32,19594

47,43190

79,62784

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,29930

32,19594

23,71595

55,91189

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,29930

32,19594

23,71595

55,91189

€ 290,08

4. ongehuwd

4,29930

26,40067

23,71595

50,11662

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,29930

32,19594

23,71595

55,91189

€ 393,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,30000

16,93926

31,23926

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,30000

16,93926

31,23926

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,30000

8,46963

22,76963

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,30000

8,46963

22,76963

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

11,72600

8,46963

20,19563

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,30000

8,46963

22,76963

€ 362,60

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

4,50000

37,49460

41,99460

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

4,50000

37,49460

41,99460

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

4,50000

18,74730

23,24730

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

4,50000

18,74730

23,24730

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

3,69000

18,74730

22,43730

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

4,50000

18,74730

23,24730

€ 362,60

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

7,19472

22,49472

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

7,19472

22,49472

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

3,59736

18,89736

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

3,59736

18,89736

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

3,59736

16,14336

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

3,59736

18,89736

€ 362,60

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,64950

37,44546

8,57660

46,02206

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,64950

37,44546

8,57660

46,02206

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,64950

37,44546

4,28830

41,73376

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,64950

37,44546

4,28830

41,73376

€ 176,12

4. ongehuwd

9,64950

30,70528

4,28830

34,99358

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,64950

37,44546

4,28830

41,73376

€ 362,60

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,64950

37,44546

38,59469

76,04015

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,64950

37,44546

38,59469

76,04015

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,64950

37,44546

19,29734

56,74280

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,64950

37,44546

19,29734

56,74280

€ 176,12

4. ongehuwd

9,64950

30,70528

19,29734

50,00262

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,64950

37,44546

19,29734

56,74280

€ 362,60

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,16930

1,39112

16,60787

17,99899

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,16930

1,39112

16,60787

17,99899

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,16930

1,39112

8,30393

9,69505

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,16930

1,39112

8,30393

9,69505

€ 176,12

4. ongehuwd

4,16930

1,14072

8,30393

9,44465

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,16930

1,39112

8,30393

9,69505

€ 362,60

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,20000

7,89360

9,09360

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,20000

7,89360

9,09360

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,20000

3,94680

5,14680

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,20000

3,94680

5,14680

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

0,98400

3,94680

4,93080

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,20000

3,94680

5,14680

€ 362,60

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,23260

16,33831

35,39011

51,72842

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,23260

16,33831

35,39011

51,72842

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,23260

16,33831

17,69506

34,03337

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,23260

16,33831

17,69506

34,03337

€ 290,08

4. ongehuwd

1,23260

13,39741

17,69506

31,09247

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,23260

16,33831

17,69506

34,03337

€ 393,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,70000

9,84126

24,54126

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,70000

9,84126

24,54126

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,70000

4,92063

19,62063

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,70000

4,92063

19,62063

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

12,05400

4,92063

16,97463

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,70000

4,92063

19,62063

€ 362,60

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

191,20860

23,94317

58,97216

82,91533

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

191,20860

23,94317

58,97216

82,91533

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

191,20860

23,94317

29,48608

53,42925

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

191,20860

23,94317

29,48608

53,42925

€ 290,08

4. ongehuwd

191,20860

19,63340

29,48608

49,11948

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

191,20860

23,94317

29,48608

53,42925

€ 393,68

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,23260

16,33831

28,13060

44,46891

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,23260

16,33831

28,13060

44,46891

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,23260

16,33831

14,06530

30,40361

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,23260

16,33831

14,06530

30,40361

€ 290,08

4. ongehuwd

1,23260

13,39741

14,06530

27,46271

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,23260

16,33831

14,06530

30,40361

€ 393,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,18060

8,49858

29,62011

38,11869

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,18060

8,49858

29,62011

38,11869

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,18060

8,49858

14,81006

23,30864

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,18060

8,49858

14,81006

23,30864

€ 290,08

4. ongehuwd

2,18060

6,96883

14,81006

21,77889

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,18060

8,49858

14,81006

23,30864

€ 393,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,67350

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,67350

0,00000

31,20000

31,20000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,67350

0,00000

15,60000

15,60000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,67350

0,00000

15,60000

15,60000

€ 176,12

4. ongehuwd

4,67350

0,00000

15,60000

15,60000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,67350

0,00000

15,60000

15,60000

€ 362,60

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,88260

1,52991

5,54353

7,07344

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,88260

1,52991

5,54353

7,07344

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,88260

1,52991

2,77177

4,30168

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,88260

1,52991

2,77177

4,30168

€ 176,12

4. ongehuwd

0,88260

1,25453

2,77177

4,02630

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,88260

1,52991

2,77177

4,30168

€ 362,60

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,23260

9,36963

6,82466

16,19429

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,23260

9,36963

6,82466

16,19429

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,23260

9,36963

3,41233

12,78196

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,23260

9,36963

3,41233

12,78196

€ 290,08

4. ongehuwd

1,23260

7,68309

3,41233

11,09542

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,23260

9,36963

3,41233

12,78196

€ 393,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

14,27090

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

14,27090

0,00000

21,84000

21,84000

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

14,27090

0,00000

10,92000

10,92000

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

14,27090

0,00000

10,92000

10,92000

€ 290,08

4. ongehuwd

14,27090

0,00000

10,92000

10,92000

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

14,27090

0,00000

10,92000

10,92000

€ 393,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,05060

14,99095

8,07236

23,06331

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,05060

14,99095

8,07236

23,06331

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,05060

14,99095

4,03618

19,02713

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,05060

14,99095

4,03618

19,02713

€ 176,12

4. ongehuwd

10,05060

12,29258

4,03618

16,32876

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,05060

14,99095

4,03618

19,02713

€ 362,60

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

maart 2018

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,18060

8,49858

22,84980

31,34838

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,18060

8,49858

22,84980

31,34838

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,18060

8,49858

11,42490

19,92348

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,18060

8,49858

11,42490

19,92348

€ 455,84

4. ongehuwd

2,18060

6,96883

11,42490

18,39373

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,18060

8,49858

11,42490

19,92348

€ 652,68

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,57120

23,43476

12,51628

35,95104

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,57120

23,43476

12,51628

35,95104

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,57120

23,43476

6,25814

29,69290

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,57120

23,43476

6,25814

29,69290

€ 455,84

4. ongehuwd

1,57120

19,21651

6,25814

25,47465

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,57120

23,43476

6,25814

29,69290

€ 652,68

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

20,90000

8,48718

29,38718

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

20,90000

8,48718

29,38718

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

20,90000

4,24359

25,14359

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

20,90000

4,24359

25,14359

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

17,13800

4,24359

21,38159

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

20,90000

4,24359

25,14359

€ 507,64

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,23260

20,98410

31,14131

52,12541

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,23260

20,98410

31,14131

52,12541

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,23260

20,98410

15,57065

36,55475

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,23260

20,98410

15,57065

36,55475

€ 455,84

4. ongehuwd

1,23260

17,20696

15,57065

32,77761

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,23260

20,98410

15,57065

36,55475

€ 652,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,62540

33,73686

51,11423

84,85109

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,62540

33,73686

51,11423

84,85109

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,62540

33,73686

25,55711

59,29397

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,62540

33,73686

25,55711

59,29397

€ 455,84

4. ongehuwd

1,62540

27,66423

25,55711

53,22134

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,62540

33,73686

25,55711

59,29397

€ 652,68

Burundi

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2170,43860

22,81573

69,93128

92,74701

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2170,43860

22,81573

69,93128

92,74701

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2170,43860

22,81573

34,96564

57,78137

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2170,43860

22,81573

34,96564

57,78137

€ 455,84

4. ongehuwd

2170,43860

18,70890

34,96564

53,67454

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2170,43860

22,81573

34,96564

57,78137

€ 652,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56420

7,50614

6,70838

14,21452

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56420

7,50614

6,70838

14,21452

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56420

7,50614

3,35419

10,86033

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56420

7,50614

3,35419

10,86033

€ 455,84

4. ongehuwd

1,56420

6,15503

3,35419

9,50922

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56420

7,50614

3,35419

10,86033

€ 652,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56420

7,50614

17,60951

25,11565

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56420

7,50614

17,60951

25,11565

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56420

7,50614

8,80475

16,31089

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56420

7,50614

8,80475

16,31089

€ 455,84

4. ongehuwd

1,56420

6,15503

8,80475

14,95978

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56420

7,50614

8,80475

16,31089

€ 652,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

724,24010

8,83269

24,61796

33,45065

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

724,24010

8,83269

24,61796

33,45065

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

724,24010

8,83269

12,30898

21,14167

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

724,24010

8,83269

12,30898

21,14167

€ 455,84

4. ongehuwd

724,24010

7,24281

12,30898

19,55179

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

724,24010

8,83269

12,30898

21,14167

€ 652,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,77970

47,05786

38,99974

86,05760

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,77970

47,05786

38,99974

86,05760

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,77970

47,05786

19,49987

66,55773

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,77970

47,05786

19,49987

66,55773

€ 455,84

4. ongehuwd

7,77970

38,58744

19,49987

58,08731

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,77970

47,05786

19,49987

66,55773

€ 652,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,18060

9,17913

28,10271

37,28184

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,18060

9,17913

28,10271

37,28184

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,18060

9,17913

14,05135

23,23048

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,18060

9,17913

14,05135

23,23048

€ 455,84

4. ongehuwd

2,18060

7,52688

14,05135

21,57823

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,18060

9,17913

14,05135

23,23048

€ 652,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 507,64

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,60000

27,71028

42,31028

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,60000

27,71028

42,31028

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,60000

13,85514

28,45514

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,60000

13,85514

28,45514

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

11,97200

13,85514

25,82714

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,60000

13,85514

28,45514

€ 507,64

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,20000

7,31328

24,51328

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,20000

7,31328

24,51328

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,20000

3,65664

20,85664

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,20000

3,65664

20,85664

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

14,10400

3,65664

17,76064

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,20000

3,65664

20,85664

€ 507,64

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,90000

62,75412

137,65412

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,90000

62,75412

137,65412

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,90000

31,37706

106,27706

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,90000

31,37706

106,27706

€ 455,84

4. ongehuwd

1,00000

61,41800

31,37706

92,79506

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,90000

31,37706

106,27706

€ 652,68

Gabon (Afrika)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

680,14650

87,98068

77,71121

165,69189

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

680,14650

87,98068

77,71121

165,69189

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

680,14650

87,98068

38,85561

126,83629

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

680,14650

87,98068

38,85561

126,83629

€ 455,84

4. ongehuwd

680,14650

72,14416

38,85561

110,99977

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

680,14650

87,98068

38,85561

126,83629

€ 652,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,20000

19,25352

31,45352

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,20000

19,25352

31,45352

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,20000

9,62676

21,82676

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,20000

9,62676

21,82676

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

10,00400

9,62676

19,63076

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,20000

9,62676

21,82676

€ 507,64

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

313,64280

10,08319

16,31433

26,39752

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

313,64280

10,08319

16,31433

26,39752

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

313,64280

10,08319

8,15716

18,24035

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

313,64280

10,08319

8,15716

18,24035

€ 279,72

4. ongehuwd

313,64280

8,26822

8,15716

16,42538

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

313,64280

10,08319

8,15716

18,24035

€ 507,64

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,29930

32,19594

47,43190

79,62784

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,29930

32,19594

47,43190

79,62784

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,29930

32,19594

23,71595

55,91189

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,29930

32,19594

23,71595

55,91189

€ 455,84

4. ongehuwd

4,29930

26,40067

23,71595

50,11662

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,29930

32,19594

23,71595

55,91189

€ 652,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,30000

16,93926

31,23926

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,30000

16,93926

31,23926

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,30000

8,46963

22,76963

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,30000

8,46963

22,76963

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

11,72600

8,46963

20,19563

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,30000

8,46963

22,76963

€ 507,64

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

4,50000

37,49460

41,99460

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

4,50000

37,49460

41,99460

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

4,50000

18,74730

23,24730

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

4,50000

18,74730

23,24730

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

3,69000

18,74730

22,43730

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

4,50000

18,74730

23,24730

€ 507,64

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

7,19472

22,49472

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

7,19472

22,49472

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

3,59736

18,89736

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

3,59736

18,89736

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

3,59736

16,14336

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

3,59736

18,89736

€ 507,64

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,64950

37,44546

8,57660

46,02206

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,64950

37,44546

8,57660

46,02206

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,64950

37,44546

4,28830

41,73376

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,64950

37,44546

4,28830

41,73376

€ 279,72

4. ongehuwd

9,64950

30,70528

4,28830

34,99358

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,64950

37,44546

4,28830

41,73376

€ 507,64

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,64950

37,44546

38,59469

76,04015

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,64950

37,44546

38,59469

76,04015

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,64950

37,44546

19,29734

56,74280

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,64950

37,44546

19,29734

56,74280

€ 279,72

4. ongehuwd

9,64950

30,70528

19,29734

50,00262

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,64950

37,44546

19,29734

56,74280

€ 507,64

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,16930

1,39112

16,60787

17,99899

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,16930

1,39112

16,60787

17,99899

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,16930

1,39112

8,30393

9,69505

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,16930

1,39112

8,30393

9,69505

€ 279,72

4. ongehuwd

4,16930

1,14072

8,30393

9,44465

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,16930

1,39112

8,30393

9,69505

€ 507,64

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,20000

7,89360

9,09360

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,20000

7,89360

9,09360

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,20000

3,94680

5,14680

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,20000

3,94680

5,14680

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

0,98400

3,94680

4,93080

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,20000

3,94680

5,14680

€ 507,64

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,23260

16,33831

35,39011

51,72842

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,23260

16,33831

35,39011

51,72842

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,23260

16,33831

17,69506

34,03337

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,23260

16,33831

17,69506

34,03337

€ 455,84

4. ongehuwd

1,23260

13,39741

17,69506

31,09247

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,23260

16,33831

17,69506

34,03337

€ 652,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,70000

9,84126

24,54126

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,70000

9,84126

24,54126

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,70000

4,92063

19,62063

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,70000

4,92063

19,62063

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

12,05400

4,92063

16,97463

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,70000

4,92063

19,62063

€ 507,64

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

191,20860

23,94317

58,97216

82,91533

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

191,20860

23,94317

58,97216

82,91533

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

191,20860

23,94317

29,48608

53,42925

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

191,20860

23,94317

29,48608

53,42925

€ 455,84

4. ongehuwd

191,20860

19,63340

29,48608

49,11948

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

191,20860

23,94317

29,48608

53,42925

€ 652,68

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,23260

16,33831

28,13060

44,46891

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,23260

16,33831

28,13060

44,46891

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,23260

16,33831

14,06530

30,40361

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,23260

16,33831

14,06530

30,40361

€ 455,84

4. ongehuwd

1,23260

13,39741

14,06530

27,46271

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,23260

16,33831

14,06530

30,40361

€ 652,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,18060

8,49858

29,62011

38,11869

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,18060

8,49858

29,62011

38,11869

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,18060

8,49858

14,81006

23,30864

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,18060

8,49858

14,81006

23,30864

€ 455,84

4. ongehuwd

2,18060

6,96883

14,81006

21,77889

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,18060

8,49858

14,81006

23,30864

€ 652,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,67350

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,67350

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,67350

0,00000

15,60000

15,60000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,67350

0,00000

15,60000

15,60000

€ 279,72

4. ongehuwd

4,67350

0,00000

15,60000

15,60000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,67350

0,00000

15,60000

15,60000

€ 507,64

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,88260

1,52991

5,54353

7,07344

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,88260

1,52991

5,54353

7,07344

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,88260

1,52991

2,77177

4,30168

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,88260

1,52991

2,77177

4,30168

€ 279,72

4. ongehuwd

0,88260

1,25453

2,77177

4,02630

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,88260

1,52991

2,77177

4,30168

€ 507,64

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,23260

9,36963

6,82466

16,19429

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,23260

9,36963

6,82466

16,19429

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,23260

9,36963

3,41233

12,78196

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,23260

9,36963

3,41233

12,78196

€ 455,84

4. ongehuwd

1,23260

7,68309

3,41233

11,09542

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,23260

9,36963

3,41233

12,78196

€ 652,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

14,27090

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

14,27090

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

14,27090

0,00000

10,92000

10,92000

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

14,27090

0,00000

10,92000

10,92000

€ 455,84

4. ongehuwd

14,27090

0,00000

10,92000

10,92000

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

14,27090

0,00000

10,92000

10,92000

€ 652,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,05060

14,99095

8,07236

23,06331

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,05060

14,99095

8,07236

23,06331

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,05060

14,99095

4,03618

19,02713

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,05060

14,99095

4,03618

19,02713

€ 279,72

4. ongehuwd

10,05060

12,29258

4,03618

16,32876

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,05060

14,99095

4,03618

19,02713

€ 507,64

BIJLAGE 3

Tabel 18 Tegemoetkoming meerkosten beginperiode

Bedragen met ingang van 1 januari 2018
 

binnen Europa

buiten Europa

Voor de defensieambtenaar die metterwoon gevestigd is in het land van plaatsing

€ 5.182,18

€ 9.278,43

Voor de defensieambtenaar die van rijkswege wordt gehuisvest in het land van plaatsing

€ 1.491,84

€ 2.488,94