Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2018, 46721OverigBekendmaking Wegenwet

Logo Papendrecht

Onttrekkingsbesluit Tinbergenplantsoen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij 10 juli 2018 het onttrekkingsbesluit Tinbergenplantsoen in de zin van de Wegenwet hebben vastgesteld.

Het eilandje bij het Tinbergenplantsoen wordt natuurvriendelijk ingericht. De onttrekking van de voetgangersbrug tussen het eilandje en de woningen Tinbergenplantsoen is een onlosmakelijk onderdeel van dit plan en wordt gedragen door omwonenden en belanghebbenden. De brug is afgeschreven, de technische staat van deze brug is slecht. Hierdoor is verwijdering noodzakelijk.

Het ontwerpbesluit heeft van 24 april t/m 5 juni ter inzage gelegen voor een ieder. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen.

 

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na publicatie beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, door middel van het inzenden van een beroepschrift.

Het beroepschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is geregeld in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het beroepschrift moet ondertekend zijn. Verder moet er ten minste in staan: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u beroep aantekent en de gronden van uw beroep.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroep brengt de Rechtbank voor een natuurlijk persoon een bedrag van € 168,-- aan griffierecht in rekening.

 

College van burgemeester en wethouders van Papendrecht