Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandStaatscourant 2018, 46551Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit ‘Honderdland fase 2 Eilanden’

Logo Westland

De gemeente Westland maakt bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 14 augustus 2018 conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening een voorbereidingsbesluit (NL.IMRO.1783.BTHONDERDLf2EILvb-VA01) heeft genomen voor een deel van de gronden gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan ‘Honderdland fase 2’. Het betreft de gronden met de bestemming ‘Gemengd’ gelegen aan Blauwhek en Oranjesluisweg te Maasdijk. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Wilt u het plan bekijken?

U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.