Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2018, 45312Ruimtelijke plannenVerlening omgevingsvergunning appartementencomplex Kempenaar, te Lelystad (dossiernr. L20180170)

Logo Lelystad

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat zij hebben besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een appartementencomplex op de Kempenaar 22-47, te Lelystad. Op deze aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing.

De omgevingsvergunning en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 9 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het paviljoen Bouwen en Wonen in het stadhuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de afdeling Dienstverlening, telefonisch bereikbaar onder nummer 140320.

Degene die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen zes weken na bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht – bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Nadat u beroep hebt aangetekend, kunt u in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht – voorlopige voorzieningen.

De bekendmaking van het ontwerp vindt plaats in De Flevopost, in de Staatscourant, www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.lelystad.nl.