Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2018, 44787Overig

Lijst bestuurlijke boete, last onder dwangsom of last onder bestuursdwang conform art. 11.27 Wet luchtvaart, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat publiceert conform verplichting in de Wet luchtvaart (art. 11.27) opgenomen, een lijst van instanties ten aanzien waarvan in de daaraan voorafgaande periode een beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 11.16, eerste lid, onderdeel e , of een beschikking tot toepassing van de bestuursdwang, bedoeld in artikel 11.15, onderdeel b, onder 1°, 6° en 7° , onherroepelijk is geworden.

Aan de volgende instanties is een bestuurlijke boete opgelegd:

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

Is een boete opgelegd van € 1.000,00 voor de volgende overtredingen:

Boetefeit: DBC 14.1.1

Pleegdatum: 29 maart 2018

Locatie: Schiphol, vertrekhal 1a

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft er niet voor gezorgd dat bij het inchecken een goed leesbaar bericht is uitgehangen, dat voor de passagiers duidelijk zichtbaar is.

Overtreden bepaling: 14, lid 1, Verordening (EG) nr. 261/2004:

€ 1.000,00

Vueling Airlines S.A.

Is een boete opgelegd van € 12.000,00 voor de volgende overtredingen:

Boetefeit: DBC 5.1.3

Pleegdatum: 23 februari 2017

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft verzuimd om aan passagiers, wier vlucht is geannuleerd, gratis maaltijden en verfrissingen aan te bieden.

Overtreden bepaling: 5, lid 1 jo. 9, lid 1, onder a, Verordening (EG) nr. 261/2004 Boete: 4 x € 1.000,00

Boetefeit: DBC 5.1.4

Pleegdatum: 23 februari 2017

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft verzuimd om aan passagiers, wier vlucht is geannuleerd, wanneer een verblijf van één of meer nachten noodzakelijk wordt, gratis hotelaccommodatie en gratis vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de hotelaccommodatie aan te bieden.

Overtreden bepaling: 5, lid 1 jo. 9, lid 1, onder b en c, Verordening (EG) nr. 261/2004 Boete: 4 x € 1.000,0

Boetefeit: DBC 14.2.1

Pleegdatum: 23 februari 2017

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft er niet voor gezorgd dat iedere passagier die door instapweigering of door annulering van een vlucht is getroffen of wiens vlucht minstens twee uur vertraging heeft, een schriftelijke mededeling ontvangt, waarin zijn uiteengezet de regels voor compensatie en bijstand overeenkomstig de Verordening, en waarin de adresgegevens van de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn vermeld.

Overtreden bepaling: 14, lid 2, Verordening (EG) nr. 261/2004

Boete: 4 x € 1.000,00

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga