Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 43308

Gepubliceerd op 27 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Biezendijk 5, Ottersum: ontwerp-vergunning ter inzage

Logo Gennep

In verband met het ontwerpbesluit is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit ‘milieu (verandering)’. (nr. 2017-0839).

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning (en bijbehorende stukken) ligt ter inzage bij de gemeente Gennep vanaf donderdag 2 augustus 2018 tot en 12 september 2018. Dit gebeurt op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Reageren

Gedurende de periode van ter inzage legging kan iedereen een zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via (0485) 49 41 41. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl