Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2018, 43308OverigBiezendijk 5, Ottersum: ontwerp-vergunning ter inzage

Logo Gennep

In verband met het ontwerpbesluit is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit ‘milieu (verandering)’. (nr. 2017-0839).

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning (en bijbehorende stukken) ligt ter inzage bij de gemeente Gennep vanaf donderdag 2 augustus 2018 tot en 12 september 2018. Dit gebeurt op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Reageren

Gedurende de periode van ter inzage legging kan iedereen een zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via (0485) 49 41 41. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.