Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenStaatscourant 2018, 43074OverigBekendmaking uittreding als deelnemer van de Gemeenschappelijke regeling Delta

Logo Zutphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen maken bekend dat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen én Brummen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, op 14 november 2017 respectievelijk 28 november 2017 hebben besloten uit de gemeenschappelijke regeling Delta te treden per 1 januari 2019. De uittredende gemeenten nemen per 1 januari 2019 zelf de verantwoordelijkheid om de belangen op het gebied van de sociale werkvoorziening te behartigen.

 

 

Zutphen, 2 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Zutphen