Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 42865VergunningenRectificatie ontwerpbeschikking omgevingsvergunning zuidelijke deel van perceel Rijksstraatweg 177 Loenen aan de Vecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

 

Gegevens bekendmaking

Soort bekendmaking:

 

Planologische besluiten / ontwerpbesluit en verleende uitgebreide omgevingsvergunning

Bekendmaking heeft betrekking op:

Maarssen 3603

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf 20 juli 2018 tot en met 31 augustus 2018 het ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage liggen. Voor de voorbereiding van de beschikking op deze aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd.

Inhoud

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde en het gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan voor het deels legaliseren en deels nog uit te voeren van diverse werkzaamheden ter plaatse van het zuidelijke deel van het perceel bij het adres Rijksstraatweg 177 Loenen aan de Vecht.

Inzien

U kunt het ontwerpbeschikking met identificatienummer NL.IMRO.1904.OVRijkstrwg177zLNN-OW01 vanaf vrijdag 20 juli 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer P. Schoemaker (14 0346).

Reageren

U kunt vanaf 20 juli 2018 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de heer P. Schoemaker (140346).