Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Uitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenStaatscourant 2018, 42709Besluiten van algemene strekking

Besluit Intrekking Beleidsregels vergoeding hoorhulpmiddelen

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

ARTIKEL I

Het besluit Beleidsregels vergoeding hoorhulpmiddelen (Staatscourant van 8 juni 2012, nummer 11269) wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 26 juni 2018

A. Paling Voorzitter Raad van bestuur

TOELICHTING

Vanaf 1 januari 2013 is UWV niet meer bevoegd tot het verstrekken van een vergoeding voor hulpmiddelen die gerelateerd zijn aan stoornissen in de gehoorfunctie. Per deze datum is artikel 2 lid 3 van het Reïntegratiebesluit aangepast en is de vergoeding van deze hulpmiddelen opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Artikel 21 van het Reïntegratiebesluit voorziet in een overgangstermijn Gelet op voornoemde wijziging worden de Beleidsregels vergoeding hoorhulpmiddelen sinds 1 januari 2013 niet meer toegepast. Deze Beleidsregels hebben geen betekenis meer, omdat ook de overgangstermijn is verstreken. Met dit besluit worden de Beleidsregels vergoeding hoorhulpmiddelen ingetrokken

A. Paling, Voorzitter Raad van bestuur