Vaststelling beheersverordening Buitengebied Noord Hoogeveen, 2017

Logo Hoogeveen

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 28 juni 2018 de beheersverordening Buitengebied Noord Hoogeveen, 2017 heeft vastgesteld.

Deze bekendmaking vindt plaats op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening.

Doel

De beheersverordening vervangt het bestemmingsplan Buitengebied Noord. Uitgangspunt van de beheersverordening is dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het bestemmingsplan zijn overgenomen. Op aantal gebieden heeft actualisatie en verruiming plaatsgevonden van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de beheersverordening.

Inzage

De beheersverordening Buitengebied Noord Hoogeveen, 2017 ligt ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0118.2017BV9006001-VG01.

Beroep

Tegen de vaststelling van de beheersverordening is geen beroep mogelijk.

Inwerkingtreding

De vastgestelde beheersverordening treedt in werking op 26 juli 2018.

 

Naar boven