Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2018, 41220Ruimtelijke plannenOntwerp Reparatieplan Bloemendaal aan Zee

Logo Bloemendaal

 

Op 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het ontwerp Reparatieplan Bloemendaal aan Zee (NL.IMRO.0377.REPARATIEBZ2018-OW01) vastgesteld.

 

Het ontwerp reparatieplan is opgesteld om medewerking te verlenen aan de realisatie van een tweede jaarrond strandpaviljoen in Bloemendaal aan Zee, locatie BLM1.

 

Inzage

Het ontwerp reparatieplan ligt van 19 juli tot en met 29 augustus 2018 ter inzage. Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het ontwerp reparatieplan digitaal raadplegen.

 

Wilt u het ontwerp reparatieplan liever op papier inzien? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur terecht bij het Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

 

Zienswijze indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp reparatieplan. U kunt uw zienswijze opsturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 201, 2050 AE te Overveen, of mailen naar gemeente@bloemendaal.nl.

U kunt uw zienswijze tot en met 29 augustus 2018 indienen.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het ontwerp reparatieplan, neem dan contact op met mevrouw E. Visser, 023 522 55 83 of e.visser@bloemendaal.nl).