Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2018, 40629Vergunningen

Wijziging vergunning Utility Connect B.V., Agentschap Telecom

13 juli 2018

AT-EZK/7642461

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

Op 28 juni 2018 heb ik van Utility Connect B.V. een verzoek ontvangen om zijn vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van Public Access Mobile Radio (PAMR) te wijzigen. In de aanvraag werd verzocht om het vergunningsvoorschrift over het maximale kanaalraster van 1,25 MHz te verwijderen uit de vergunning.

Het uitgangspunt bij het verlenen van de PAMR-vergunning in 2005 was dat de vergunning technologieneutraal diende te zijn en bij de oorspronkelijke uitgifte van de PAMR-vergunning werd daar ook aan voldaan. Echter, bij het opstellen van de vergunning werd destijds geen rekening gehouden met de ontwikkeling van nieuwe technologieën met een bandbreedte van meer dan 1,25 MHz. Aangezien er nieuwe technologieën in ontwikkeling zijn, met een grotere bandbreedte dan 1,25 MHz, en er geen aanleiding is om het kanaalraster nog langer te beperken tot 1,25 MHz, zijn er geen redenen om het maximale kanaalraster van 1,25 MHz in stand te houden.

Gelet op het bovenstaande en gelet op het verzoek heb ik besloten om de vergunning te wijzigen in die zin dat het voorschrift met betrekking tot het maximale kanaalraster is verwijderd uit de vergunning. Daarbij is tevens een verwijzing naar een internationale overeenkomst met betrekking tot maximale veldsterktes op de landsgrens geactualiseerd.

Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement, afdeling Netwerken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen. De geconsolideerde vergunning is enige dagen na deze publicatie raadpleegbaar via in het Nationaal Frequentieregister op de website van Agentschap Telecom.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (13 juli 2018) een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, Y. Veenstra-Knop Hoofd Netwerken Agentschap Telecom