Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 40509VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Markt 12 Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf donderdag 19 juli 2018 tot en met woensdag 29 augustus 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Markt 12, Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

Het koetshuis van buitenplaats ‘Boom & Bosch’ (rijksmonument ) wordt geheel verbouwd en de fundering wordt hersteld. De ontwerpbesluit omgevingsvergunning  is vanaf donderdag 19 juli 2018 na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf donderdag 19 juli 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de

heer J. Gijsen (14 0346).