Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2018, 40486VergunningenVaststelling adresbesluit nr. 387 Herenstraat 130 t/m 187, burgemeester en wethouders gemeente Nieuwegein;

Logo Nieuwegein

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maakt bekend dat zij op 2-7-2018 bij besluit nr. 387 heeft vastgesteld het adresbesluit, op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Het perceel kadastraal bekend onder Jutphaas B 8072 wordt vastgesteld op

Herenstraat 130 t/m 187

Inzagetermijn

Met ingang van 5 juli 2018 tot en met 16 augustus 2018 ligt het besluit nr. 387 ter inzage bij de receptie van de stadswinkel van het Stadshuis van de gemeente Nieuwegein.

Bezwaar

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep tenzij u, door dit besluit, rechtstreeks in uw belang wordt getroffen. Alleen in dat geval kan bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein

Naar aanleiding van deze beschikking kan binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking daarvan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend.

Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA, Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

a. De naam en het adres van de indiener;

b. De dagtekening;

c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. De gronden van het bezwaar (de motivering).