Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 39966Vergunningen



Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Rijksstraatweg 177 Loenen aan de Vecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Gegevens bekendmaking

Soort bekendmaking:

Planologische besluiten / ontwerpbesluit en verleende uitgebreide omgevingsvergunning

Bekendmaking heeft betrekking op:

Maarssen 3603

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf 20 juli 2018 tot en met 31 augustus 2018 het ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage liggen.

Voor de voorbereiding van de beschikking op deze aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd.

Inhoud

De ontwerp omgevingsvergunning betreft het realiseren van fruitteelt en het maken van een uitweg met toegangshek op het zuidelijke deel van het perceel bij het adres Rijksstraatweg 177 Loenen aan de Vecht.

Inzien

U kunt het ontwerpbeschikking met identificatienummer NL.IMRO.1904.OVRijkstrwg177zLNN-OW01 vanaf 20 juli 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer P. Schoemaker (14 0346).

Reageren

U kunt vanaf <datum> 2018 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de heer P. Schoemaker (140346).