Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 39594

Gepubliceerd op 11 juli 2018 09:00Ongewenstverklaringen vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 11 juli 2018, onder nummer K1-6188672303, is de vreemdeling Mounir El Kharbachi, geboren op 14 december 1981 te Den Haag van Marokkaanse nationaliteit, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard. De vreemdeling of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL. Tegen de beschikking kan binnen vier weken volgend op de dag van deze aankondiging beroep worden aangetekend bij de rechtbank Den Haag. Het beroepschrift moet worden verzonden naar Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 11 juli 2018, onder nummer K1-1422326784, is de vreemdeling Benyamine Fadlaoui, geboren op 1 maart 1993 van Marokkaanse nationaliteit, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard. De vreemdeling of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL. Tegen de beschikking kan binnen vier weken volgend op de dag van deze aankondiging beroep worden aangetekend bij de rechtbank Den Haag. Het beroepschrift moet worden verzonden naar Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 11 juli 2018, onder nummer K1-897222429, is de vreemdeling Az Eddine Benaissa, geboren op 25 augustus 1993 te Al Hoceima (Marokko) van Marokkaanse nationaliteit, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard. De vreemdeling of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL. Tegen de beschikking kan binnen vier weken volgend op de dag van deze aankondiging beroep worden aangetekend bij de rechtbank Den Haag. Het beroepschrift moet worden verzonden naar Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl