Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2018, 39500Vergunningen

Toestemming overdracht vergunningen straalverbindingen KPN B.V. aan TAMPNET Netherlands B.V., Agentschap Telecom

02-07-2018

AT-EZK/7639376

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

Op 4 mei 2018 heeft KPN B.V. een aanvraag ingediend voor toestemming tot overdracht van haar vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van straalverbindingen op het aan Nederland toekomende gedeelte van het continentaal plat aan TAMPNET Netherlands B.V. Bij besluit van 2 juli 2018 is de aangevraagde toestemming met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.20 van de Telecommunicatiewet verleend.

Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement, Afdeling Netwerken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL Groningen

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, Y. Veenstra-Knop Hoofd Netwerken Agentschap Telecom