Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 39142VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Nigtevechtseweg 47 te Vreeland

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf donderdag 12 juli 2018 tot en met woensdag 22 augustus 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Nigtevechtseweg 47 te Vreeland ter inzage ligt.

Inhoud

Nigtevechtseweg 47 is een stolpboerderij, die krachtens de Erfgoedwet wordt beschermd (monumentnummer 520385). De omgevingsvergunning maakt ingrijpende wijzigingen aan het dak en bovenverdieping mogelijk, zoals het plaatsen van zonnepanelen, het aanbrengen van dakramen en herverdeling van de bestaande ruimte onder de stolp.

De ontwerpbesluit omgevingsvergunning is vanaf donderdag 12 juli 2018 na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf donderdag 12 juli 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Teters (14 0346).