Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleStaatscourant 2018, 37969OverigBekendmaking opheffing gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zwolle en omgeving

Logo Zwolle

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle maakt bekend dat de raden van de gemeenten Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, hebben besloten op de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zwolle en omgeving per 1 januari 2016 op te heffen. De deelnemende gemeenten hebben per dezelfde datum zelf de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening genomen.

Aldus vastgesteld:

in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwolle van 15 december 2014;

in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dalfsen van 26 januari 2015;

in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hattem van 2 februari 2015;

in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Raalte van 29 januari 2015, en;

in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 29 januari 2015.

 

 

drs. H.J. Meijer, burgemeester

 

drs. I. Geveke, secretaris

 

Zwolle, 2 juli 2018