Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2018, 37891Raadgevend referendum

Afwijzing definitief verzoek voor een referendum over de Wet houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De voorzitter van de Kiesraad, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het centraal stembureau voor het houden van een referendum, maakt bekend dat het definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet van 27 maart 2018, houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (Stb. 2018, 95), niet is toegelaten, omdat hiervoor het wettelijk voorgeschreven aantal ondersteuningsverklaringen niet is ingediend. Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet raadgevend referendum zijn tenminste 300.000 geldige ondersteuningsverklaringen vereist. In totaal zijn 146.636 verklaringen ontvangen.

's-Gravenhage, 2 juli 2018

J.G.C. Wiebenga, voorzitter Kiesraad

Gedurende zes dagen na de openbare zitting waarin het centraal stembureau het besluit bekend heeft gemaakt, kan een belanghebbende tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.