Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2018, 37841Ruimtelijke plannenVoornemen verlening omgevingsvergunning aanpassingen aan het opstelterrein, te Lelystad (dossiernr. L20170501)

Logo Lelystad

Het college van de gemeente Lelystad is van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van de aanpassingen aan het opstelterrein op perceelnummer 747 H, aan de Houtribweg te Lelystad. Op deze aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing.

De ontwerp omgevingsvergunning en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 5 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het paviljoen Bouwen en Wonen in het stadhuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de afdeling Dienstverlening, telefonisch bereikbaar onder nummer 140320.

Eenieder die meent door het verlenen van de omgevingsvergunning in zijn/haar belang te worden getroffen kan gedurende de inzagetermijn een zienswijze kenbaar maken bij het college van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

De bekendmaking van het ontwerp vindt plaats in De Flevopost, in de Staatscourant, www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.lelystad.nl.