Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldambtStaatscourant 2018, 37038VerkeersbesluitenOpheffen van het éénrichtingsverkeer op de Groeveweg te Oostwold

Logo Oldambt

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Oldambt

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat in Oostwold op de Groeveweg tussen de Huningaweg en de Strandweg éénrichtingsverkeer geldt;Dat ter verbetering van de bereikbaarheid van de haven aan het Oldambtmeer het tot aanbeveling strekt de Groeveweg geschikt te maken voor verkeer in twee richtingen; Dat de Groeveweg daar breed genoeg voor is;dat de Nationale politie het eens is met dit besluit, hetgeen te lezen valt in het rapport 20180504000089 d.d. 10 juni 2018 van de politie Noord Nederland, BT Ommelanden-Oost, die bij ons origineel besluit is gevoegd en daarvan onderdeel uitmaakt; gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994.

BESLUIT

Tot het instellen van tweerichtingenverkeer op de Groeveweg tussen de Huningaweg en de Strandweg in Oostwold. De maatregel wordt ingevoerd door borden C2 en C3 te verwijderen, dan wel te verplaatsen.

 

Winschoten, 28-6-2018]

Namens deze,

R.Bakker, Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

[Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt kan door iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouder van de Gemeente Oldambt, postbus 175, 9670 AD Oldambt.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste het volgende bevatten:

 • 1.

  De naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  De gronden van het bezwaar.