Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarlingenStaatscourant 2018, 36438OverigNaamgeving openbare ruimte Dukdalf terrein

Logo Harlingen

Door De Bouwvereniging is een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van 70 woningen op het voormalige “Dukdalf” terrein. Achter de woningen ontstaat een openbaar gebied/plein welke voorzien moet worden van een naam.

Besluit

Vast te stellen voor de openbare ruimte achter de woningen, de naam: Dukdalf te Harlingen. Het gebied is in oranje gearceerd. Onder de openbare ruimte moet worden verstaan: de weg met aansluitende stoepen, parkeerplaatsen en groenvoorziening.

Bezwaar

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. In de linkerbovenhoek van de envelop en brief vermelden: "Bezwaarschrift".

Namens burgemeester en wethouders

van de gemeente Harlingen

Namens deze,

Luutzen Louwsma

Beleidsmedewerker Openbare werken

Harlingen 25-06-2018