Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2018, 36428OverigWet ruimtelijke ordening, bekendmaking vaststelling Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014, Provincie Zuid-Holland

Logo Zuid-Holland

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 30 mei 2018 de Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte, de Verordening ruimte 2014 vastgesteld. Mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, zijn daarbij wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

 

Inhoud

De Wijziging 2018 heeft betrekking op een reeks van onderwerpen, waaronder detailhandel, behoefteramingen bedrijventerreinen, de ladder voor duurzame verstedelijking en de 3 hectare kaart.

 

Waar kunt u de stukken inzien?

De partiële wijziging volgens de Wro-standaard kunt u inzien via de plannenviewer op de website van de provincie: www.zuid-holland.nl/vrm of op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Een printbare versie van de documenten (PDF) kunt u inzien en downloaden op de genoemde webpagina van de provincie.

 

Beroep

Tegen de inhoud van Wijziging 2018 kan geen beroep worden aangetekend.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. E.J. Molenwijk

Tel: 070 – 4417415; e-mail: vrm@pzh.nl